Tăng tính minh bạch và thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua giao dịch tập trung

Tăng tính minh bạch và thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua giao dịch tập trung

Việc đưa trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào giao dịch tập trung sẽ tăng tính minh bạch và khả năng thanh khoản của trái phiếu, tạo dựng lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Việc đưa trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào giao dịch tập trung là một bước tiến quan trọng trong việc tăng tính minh bạch và thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đã chia sẻ quan điểm này.

Qua việc triển khai các quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và Thông tư 30/2023/TT-BTC, VSD đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), các thành viên thị trường và HNX để đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hoạt động.

Ông Nguyễn Sơn cho biết: "Việc triển khai này đã được VSD chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu của thị trường."

Trước khi hệ thống giao dịch tập trung trái phiếu riêng lẻ đi vào hoạt động, VSD đã dự thảo và ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

Quy chế này đã được ban hành vào ngày 3/7/2023, sau khi Thông tư 30/2023/TT-BTC được ban hành.

Đồng thời, VSD cũng đã xây dựng và ban hành các quy định, quy trình hoạt động nội bộ và quản lý rủi ro hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu riêng lẻ.

Việc xây dựng hệ thống kỹ thuật cũng là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

VSD đã phối hợp với nhà thầu để hoàn thành tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng và tài liệu đặc tả kết nối với thành viên và ngân hàng thanh toán từ tháng 1 đến tháng 3/2023.

Đến tháng 4/2023, hệ thống phần mềm "Xây dựng, bổ sung chức năng đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ" đã hoàn thành phiên bản đầu tiên và kết nối kỹ thuật với hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX và thành viên thị trường.

Việc đưa trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào giao dịch tập trung sẽ giúp tăng tính minh bạch và khả năng thanh khoản của trái phiếu.

Ông Nguyễn Sơn cho biết: "Việc triển khai này sẽ giúp chuẩn hoá thị trường trái phiếu, tăng tính minh bạch và khả năng thanh khoản của trái phiếu riêng lẻ, đồng thời tạo dựng lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp."

Việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ sẽ được thực hiện theo quy định của Nghị định số 65/2020/NĐ-CP và Thông tư 30/2023/TT-BTC.

Các doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại VSD và trái phiếu riêng lẻ phải được lưu ký tập trung tại VSD thông qua thành viên lưu ký trước khi thực hiện giao dịch và chuyển quyền sở hữu.

Quy chế của VSD đã có hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

Việc mở "chợ" trái phiếu tại HNX là một nỗ lực lớn nhằm tăng thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt huy động được nguồn vốn trung và dài hạn hiệu quả từ thị trường này.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Sơn cũng nhấn mạnh rằng việc đưa trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào giao dịch tập trung cũng đòi hỏi sự chủ động và phối hợp hiệu quả từ các đơn vị liên quan, nhất là HNX, thành viên lưu ký và Ngân hàng thanh toán.

Việc đưa trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào giao dịch tập trung là một bước tiến quan trọng trong việc tăng tính minh bạch và thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn và đồng thời tạo niềm tin cho nhà đầu tư."

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Quy chế mới về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giúp thị trường trở nên minh bạch như thế nào?,Điều gì được hy vọng khi trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ được giao dịch trên hệ thống tập trung?