Tăng tốc giải ngân dự án giao thông trọng điểm để đáp ứng kế hoạch

Tăng tốc giải ngân dự án giao thông trọng điểm để đáp ứng kế hoạch

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án tăng cường nỗ lực để giải ngân nhanh chóng và đúng kế hoạch cho các dự án giao thông trọng điểm.

Tăng tốc giải ngân dự án giao thông trọng điểm để đáp ứng kế hoạch

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, tiến độ giải ngân của Bộ vẫn duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước, đạt khoảng 52% kế hoạch năm. Tuy nhiên, để giải ngân hết số vốn còn lại khoảng 46.000 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm là một thách thức lớn, yêu cầu sự quyết tâm và đổi mới trong triển khai thực hiện của các chủ đầu tư và ban quản lý dự án, cùng với sự đôn đốc và giám sát chặt chẽ từ các cơ quan tham mưu.

Yêu cầu tăng cường giải ngân cho các dự án giao thông trọng điểm

Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án tăng cường nỗ lực để giải ngân nhanh chóng và đúng kế hoạch cho các dự án giao thông trọng điểm. Các dự án chuẩn bị đầu tư như Quốc lộ 8C của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, tuyến tránh phía Đông thành phố Đông Hà của Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị, Quốc lộ 4B Lạng Sơn của Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cần được đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công đúng kế hoạch để giải ngân nguồn vốn đã được bố trí.

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020

Các chủ đầu tư được đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc và tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, cần rà soát quy định hợp đồng để đề xuất xử lý theo quy định trong trường hợp các nhà đầu tư không đáp ứng năng lực theo yêu cầu.

Tiến độ giải ngân và kế hoạch đầu tư

Tính đến hết tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân hơn 49.700 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm. Riêng với dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, tiến độ giải ngân vốn cho giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Các chủ đầu tư và ban quản lý dự án cần phối hợp với các địa phương để xử lý vướng mắc và hoàn thiện thủ tục, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đồng thời, cần rà soát và điều hòa nguồn vốn giải phóng mặt bằng để đảm bảo công tác xây dựng được tiến hành đúng kế hoạch.

Các dự án giao thông trọng điểm và giải ngân

Các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc - Nam, đã đóng góp đáng kể vào kết quả giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải. Trong 8 tháng qua, giá trị giải ngân tập trung chủ yếu vào các dự án cao tốc Bắc - Nam, đạt hơn 36.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 74% giá trị giải ngân của cả Bộ. Các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đã giải ngân gần 9.500 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và 98% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. Các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đã giải ngân gần 26.800 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm và 93% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. Ngoài ra, các dự án quan trọng, cấp bách đã giải ngân 547 tỷ đồng, đạt hơn 34% kế hoạch năm và 60% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Tổng kết

Kết quả giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải trong 8 tháng năm 2023 gần bằng con số giải ngân của cả năm 2022, cho thấy sự quyết tâm rất lớn của Bộ. Nỗ lực này đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tính khả thi của lộ trình xây dựng mạng lưới đường bộ cao tốc trên cả nước, với mục tiêu đạt 3.000km vào năm 2025 và 5.000km vào năm 2030.

[question] Tiến độ giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải so với bình quân chung cả nước như thế nào?,Bộ Giao thông Vận tải đang gấp rút giải ngân nhằm đạt kế hoạch nào?