Tăng tốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công: TP HCM đặt mục tiêu tháng 8

Tăng tốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công: TP HCM đặt mục tiêu tháng 8

TP HCM quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 8

TP HCM, ngày 10 tháng 7 - Trong phiên họp của UBND TP HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, TP HCM đã đặt mục tiêu quan trọng cho tháng 8 là tăng tốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án đầu tư xây dựng quan trọng.

Trong tháng 8 này, TP HCM quyết tâm tiếp tục theo dõi, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, thành phố cũng sẽ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định và kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số quận, huyện và các địa phương.

Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Trong tháng 8, TP HCM đặc biệt tập trung công tác giải ngân đầu tư công tại các dự án đang thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết rằng đối với các dự án đến hết tháng 7 mà chưa giải ngân vốn do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư, thành phố sẽ chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất và triển khai ngay các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của dự án. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu trong tháng 8 cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án đầu tư xây dựng quan trọng như Dự án đường Vành đai 2, Vành đai 4, Cao tốc Mộc Bài - TP HCM, dự án rạch Xuyên Tâm và các dự án khác.

Thành phố đạt được những thành tựu đáng kể

Theo UBND TP HCM, trong 7 tháng đầu năm, TP HCM đã đạt được những thành tựu đáng kể. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 9,3%, trong khi cả nước giảm 1,4% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của thành phố tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng trong khi cả nước giảm 0,7%.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, tỷ giá đồng ngoại tệ tương đối ổn định, góp phần nâng tỷ lệ dư nợ tín dụng đạt 6,6%. Chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3,5%, thấp hơn 1,15% so với mặt bằng chung của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,9%.

TP HCM quyết tâm đạt được mục tiêu

Với những thành tựu đã đạt được và mục tiêu quan trọng đặt ra cho tháng 8, TP HCM quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án đầu tư xây dựng quan trọng. Thành phố sẽ tiếp tục đối chiếu, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu này và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM.

[question] UBND TP HCM sẽ tập trung vào công tác gì trong tháng 8?,Thành phố sẽ đề xuất và triển khai các giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án?