Tăng trưởng đáng kể của FDI trong 8 tháng đầu năm 2023

Tăng trưởng đáng kể của FDI trong 8 tháng đầu năm 2023

Tăng trưởng đáng kể của FDI trong 8 tháng đầu năm 2023

Tăng trưởng FDI tiếp tục duy trì đà tăng trong 8 tháng đầu năm 2023

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/8/2023, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy sự tăng trưởng tích cực của hoạt động đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam.

Dữ liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy rằng trong 8 tháng đầu năm 2023, đã có 1.924 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Với tổng vốn đăng ký đạt hơn 8,87 tỷ USD. Đây là một tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, với tăng 69,5% về số dự án và tăng 39,7% về số vốn.

Còn có 830 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư

Với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 4,53 tỷ USD, tăng 22,8% về số lượt dự án điều chỉnh và giảm 39,7% về số vốn so với cùng kỳ.

Số lượt giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng lên 2.268

Với tổng vốn đầu tư đạt 4,47 tỷ USD. Mặc dù số lượt giao dịch giảm 6,5% so với cùng kỳ, nhưng số vốn đầu tư lại tăng 62,8%. Điều này cho thấy sự quan tâm và tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ USD, chiếm gần 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 1,76 tỷ USD, chiếm hơn 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 47,2% so với cùng kỳ. Các ngành tài chính - ngân hàng và hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ xếp thứ ba và thứ tư với tổng vốn đăng ký lần lượt gần 1,54 tỷ USD (tăng 63,7 lần) và gần 800 triệu USD (tăng 28,9%). Các ngành khác chiếm phần còn lại.

Trong số các đối tác đầu tư, Singapore tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,83 tỷ USD

Chiếm hơn 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, số vốn đầu tư từ Singapore giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 2,69 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 90,8% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,58 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư, tăng 73,1% so với cùng kỳ. Các đối tác đầu tư khác bao gồm Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc).

Về địa bàn, Hà Nội là thành phố thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,34 tỷ USD

Chiếm gần 12,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Số vốn đầu tư vào Hà Nội đã tăng gấp 2,89 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thành phố Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,08 tỷ USD, chiếm gần 11,5% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 72,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang và Bình Dương.

Tổng vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài cũng duy trì đà tăng so với cùng kỳ năm 2022

Đến ngày 20/8/2023, ước tính các dự án đã giải ngân được khoảng 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,5 điểm phần trăm so với 7 tháng năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/8/2023, cả nước hiện có 38.084 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 453,26 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 287,1 tỷ USD, tương đương 63,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự tin tưởng và ổn định của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

[question] Tại sao ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút nhiều vốn nhất?,Đối tác nước nào là đối tác đầu tư lớn nhất vào Việt Nam?
1 Lượt thích