Tăng trưởng giá vàng hôm nay (31-8) sau dữ liệu kinh tế yếu

null

Vàng

Khu vực

Rạng sáng 30-8

Rạng sáng 31-8

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính:

Triệu đồng/lượng

Đơn vị tính:

Nghìn đồng/lượng

DOJI

Hà Nội

67,3

68,2

67,4

68,3

+100

+100

TP Hồ Chí Minh

67,3

68,2

67,4

68,3

+100

+100

SJC

TP Hồ Chí Minh

67,55

68,15

67,5

68,1

-50

-50

Hà Nội

67,55

68,17

67,5

68,12

-50

-50

Đà Nẵng

67,55

68,17

67,5

68,12

-50

-50

PNJ

TP Hồ Chí Minh

67,45

68,1

67,6

68,3

+150

+200

Hà Nội

67,45

68,1

67,6

68,3

+150

+200

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

67,57

68,14

67,52

68,1

-50

-40


[question] Tại sao giá vàng trong nước tăng nhẹ sau dữ liệu kinh tế yếu?,Tại sao giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới?