Tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong quý 1/2024: 3 kịch bản đáng chú ý

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong quý 1/2024. Đây là những dự báo quan trọng cho sự phục hồi kinh tế của thành phố.

Kịch bản bất lợi

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, trong kịch bản bất lợi, các nền kinh tế lớn phục hồi chậm, xung đột chính trị trên thế giới tiếp tục leo thang và dịch bệnh khó lường. Các động lực tăng trưởng kinh tế mới chưa phát huy sức mạnh. Dự báo GRDP của TP.HCM trong quý 1/2024 sẽ đạt khoảng 4,83 - 5,95%.

Kịch bản cơ sở

Trong kịch bản cơ sở, TP.HCM tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, tuần hoàn. Dự kiến GRDP quý 1/2024 của TP.HCM sẽ đạt 6,05%, trong khoảng 5,49 - 6,61%.

Kịch bản thuận lợi

Trong kịch bản thuận lợi nhất, môi trường quốc tế và trong nước chuyển biến thuận lợi, các yếu tố rủi ro được dự báo tốt, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, các yếu tố khai thác tốt, niềm tin người dân và doanh nghiệp được củng cố. Dự báo TP.HCM sẽ đạt tăng trưởng ở mức 6,56% trong quý 1/2024, trong khoảng 6 - 7,12%.

Để đạt được những kịch bản tăng trưởng cao hơn và tránh lặp lại kịch bản tăng trưởng thấp như trong quý 1/2023, TP.HCM đã thực hiện những biện pháp quyết liệt. Đầu năm 2024, TP.HCM đã tập trung vào công tác dự báo và đặt hàng các Viện, trường đại học tham gia nghiên cứu và tham vấn ý kiến. Đồng thời, TP.HCM cũng thúc đẩy đầu tư công ngay từ đầu năm, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, liên kết vùng, khuyến mãi, thúc đẩy thương mại điện tử và kích thích cầu tiêu dùng gắn với dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, TP.HCM cũng triển khai các nội dung của Hội đồng tư vấn Nghị quyết 98, thành lập trung tâm chuyển đổi số và thúc đẩy các mô hình và dòng vốn xanh.

Theo Ths. Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TP.HCM thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, các kịch bản tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào diễn biến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và sự nỗ lực và hiệu quả thực thi công vụ của TP.HCM.

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong quý 1/2024 là một vấn đề quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của thành phố. Việc đưa ra các kịch bản tăng trưởng này giúp TP.HCM có những phương án và chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] TP.HCM đã thực hiện những hành động nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024?,Có bao nhiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế được dự kiến cho quý 1 năm 2024 của TP.HCM?