"Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2024: Cơ hội và thách thức"

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024: Cơ hội và thách thức

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05%, thấp hơn mục tiêu 6,5%, nhưng cao hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới. Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội khóa XV, đã chia sẻ quan điểm về tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam năm 2024.

Cơ hội và thách thức trong năm 2024

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, ông Cường cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% của Việt Nam trong năm 2024 không phải là không khả thi. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần tận dụng các cơ hội và lợi thế hiện có, đồng thời thúc đẩy đầu tư công và đa dạng hóa hình thức tiếp cận thị trường.

Tận dụng cơ hội và lợi thế hiện có

Để đạt được tăng trưởng GDP trong năm 2024, Việt Nam cần tiếp tục cân bằng và ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa hình thức tiếp cận thị trường và tranh thủ các cơ hội mới để hồi phục thị trường truyền thống và thị trường ngách.

Thúc đẩy đầu tư công

Việc đẩy mạnh vốn đầu tư công sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công việc mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng thu nhập cho người lao động. Để thực hiện điều này, cần thay đổi phương thức đầu tư và tăng cường các chính sách hỗ trợ khu vực doanh nghiệp và tiêu dùng.

Cơ hội đầu tư sau dịch COVID-19

Năm 2024, nhiều tổ chức quốc tế dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Việt Nam có nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do có các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát được kiểm soát tốt.

Cải cách chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài

Việt Nam đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2023. Để tiếp tục thu hút đầu tư này, cần có các chính sách hỗ trợ như giảm chi phí, hỗ trợ tiếp cận đất đai, đào tạo lao động và hạ tầng logistics. Đồng thời, cần tạo không gian phát triển tốt hơn cho doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư.

Giải quyết vấn đề thể chế

Một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện tại là vấn đề liên quan đến thể chế. Ông Cường nhấn mạnh rằng cần giải quyết vấn đề này bằng cách tháo gỡ các rào cản và thống nhất thể chế để tạo sự ổn định về kinh tế xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đảm bảo chính sách an sinh xã hội

Ông Cường cho rằng an sinh xã hội là một vấn đề quan trọng trong năm 2024. Để đảm bảo an sinh xã hội, cần tập trung vào việc tạo sự ổn định về kinh tế xã hội và tâm lý cuộc sống. Đồng thời, cần cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để đáp ứng nhu cầu của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trên đây là quan điểm của ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội khóa XV, về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 và các cơ hội đầu tư sau dịch COVID-19. Việt Nam đang có nhiều tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo chính sách an sinh xã hội trong năm tới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ông Hoàng Văn Cường nhấn mạnh về việc gì để tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024?,Ông đề cập đến tiềm năng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Theo ông, điều gì sẽ ảnh hưởng đến việc Mỹ đầu tư vào Việt Nam trong năm 2024?