Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến đạt 4,7% vào năm 2023

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến đạt 4,7% vào năm 2023

AMRO dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 4,7% vào năm 2023, cao hơn mức trung bình của khu vực ASEAN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đối diện với Việt Nam và khu vực.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 được dự báo sẽ đạt mức 4,7%, cao hơn so với mức trung bình của khu vực ASEAN và mức dự báo trước đó là 4,4%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn so với năm trước do sự sụt giảm trong xuất khẩu.

Ảnh hưởng từ thị trường bất động sản

Theo ông Hoe EE Khor, Nhà kinh tế trưởng của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3, kinh tế Việt Nam đang gặp phải ảnh hưởng từ thị trường bất động sản đang trong giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, ông cho rằng sự giảm tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu là do chu kỳ kinh tế và sụt giảm trong xuất khẩu.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vào năm 2024

AMRO cũng dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vào năm 2024 sẽ đạt 6%, cao hơn so với mức trung bình của khu vực ASEAN là 5%. Tuy nhiên, cũng có những nguy cơ tiềm ẩn như tăng lạm phát và giá hàng hóa toàn cầu do xung đột địa chính trị, hạn chế nguồn cung hoặc hiện tượng El Nino. Ngoài ra, việc Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể gây khó khăn tài chính và lan sang khu vực. Tăng trưởng của Trung Quốc cũng có thể thấp hơn dự kiến.

Nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Theo AMRO, nhu cầu trong nước ổn định, sự hồi phục của xuất khẩu và du lịch sẽ là những động lực chính để khu vực củng cố đà tăng trưởng trong năm 2024.

Thách thức và biện pháp

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế. Một trong những thách thức quan trọng là cải thiện hiệu suất sản xuất và nâng cao năng suất lao động. Việc này đòi hỏi sự đầu tư vào công nghệ và đổi mới, đồng thời tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam cũng cần tăng cường quản lý tài chính và ổn định thị trường bất động sản để tránh những biến động không mong muốn. Đồng thời, việc đẩy mạnh cải cách thể chế và tăng cường trọng tâm đầu tư công cũng là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trên cơ sở đó, chính phủ cần thúc đẩy sự đổi mới và khuyến khích sự phát triển của các ngành công nghiệp hiện đại và sáng tạo. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp.

Tổng kết lại, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến đạt 4,7% vào năm 2023 và 6% vào năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đối diện, nhưng với những nỗ lực và biện pháp thích hợp, Việt Nam có thể đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và phát triển trong tương lai.

[question] Dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vào năm 2023 và 2024 lần lượt là bao nhiêu?,Các nguy cơ tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam theo AMRO?