Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023

Sản xuất công nghiệp tăng, doanh nghiệp thành lập mới tăng, và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao nhất trong 5 năm qua. Xem chi tiết về tình hình kinh tế Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong tháng Mười tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 ước tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành công nghiệp trọng điểm cấp 2 tăng trưởng cao

Các ngành công nghiệp trọng điểm cấp 2 đã ghi nhận sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,5%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 9,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 8,7%; khai thác quặng kim loại tăng 6,3%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 6,1%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 5,9%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 5,3%.

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp theo địa phương

Sản xuất công nghiệp trong 10 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, và ngành sản xuất và phân phối điện. Ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành khai khoáng, và ngành sản xuất, phân phối điện.

Tăng trưởng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Trong tháng Mười, có hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 21,7% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn có 5,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng cộng, trong 10 tháng năm 2023, có 183,6 nghìn doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới tính đến ngày 20/10/2023 ước đạt 15,29 tỷ USD, tăng 54,0% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10/2023 đạt gần 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 10 tháng năm 2023 ước đạt 18 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 14,81 tỷ USD, chiếm 82,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí chiếm 1,1 tỷ USD, chiếm 6,1%. Hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 860,5 triệu USD, chiếm 4,8%.

Tăng trưởng xuất, nhập khẩu hàng hóa

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng Mười ước đạt 61,62 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu giảm 7,1% và nhập khẩu giảm 12,3%. Cán cân thương mại hàng hóa trong 10 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD.

Tăng trưởng giá tiêu dùng

CPI tháng 10/2023 tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước do một số địa phương tăng học phí và giá gạo trong nước theo giá gạo xuất khẩu. So với tháng 12/2022, CPI tháng Mười tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%. Trong 10 tháng năm 2023, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát cơ bản tăng 4,38%.

Với những kết quả tích cực này, kinh tế Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể. Chính phủ và các cơ quan chức năng đã nỗ lực tập trung để thúc đẩy triển khai nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 có tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước?,Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 đã tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước?