Tăng trưởng sản xuất công nghiệp tháng 11: Ngành chế biến, chế tạo và điện tăng cao

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo và ngành sản xuất và phân phối điện đóng góp nhiều vào tăng trưởng.

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp tháng 11: Ngành chế biến, chế tạo và điện tăng cao

Theo báo cáo kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023 của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 ước tính tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp sản xuất đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm và chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm, điều này giúp sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.

Ngành chế biến, chế tạo là một trong những ngành đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp.

So với cùng kỳ năm trước, ngành này đã tăng 6,3%. Điều này đồng nghĩa với việc ngành này đã đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung của chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp. Ngành sản xuất và phân phối điện cũng có mức tăng khá cao, đạt 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một mũi nhọn quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho các ngành công nghiệp khác, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Ngành này đã đóng góp 0,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung của chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp.

Các ngành khác cũng có mức tăng khá ổn định.

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngành khai khoáng là ngành duy nhất ghi nhận sự giảm, với mức giảm 3,8%.

Tính chung 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng, với mức tăng 1,1%. Ngành sản xuất và phân phối điện cũng có mức tăng ổn định, đạt 3,2%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,9%. Trong khi đó, ngành khai khoáng ghi nhận sự giảm 2,8%.

Đáng chú ý, một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp 2 đã ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 11,8%, khai thác quặng kim loại tăng 11,1%, sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 10,5%, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 8,6%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 8,4%, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 7,1%, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 6,2%, và ngành dệt tăng 5,9%.

Tuy nhiên, cũng có một số ngành ghi nhận sự giảm.

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 1,3%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 2,1%, sản xuất xe có động cơ giảm 3,6%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 3,9%, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4,2%, và sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 50 địa phương và giảm ở 13 địa phương trên cả nước.

Một số địa phương có chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Trái lại, một số địa phương ghi nhận giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện giảm.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 11 tháng năm 2023 cũng ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đường kính tăng 35,1%, phân hỗn hợp NPK tăng 18%, thuốc lá điếu tăng 10,5%, thép cán tăng 9,1%, sữa tươi tăng 8,4%, vải dệt từ sợi nhân tạo tăng 7,6%, tivi các loại tăng 7%, sơn hóa học tăng 5,9%, khí hóa lỏng LPG tăng 5,7%, sắt, thép thô tăng 5,5%, và alumin tăng 5,4%.

Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm ghi nhận sự giảm.

Ô tô giảm 15%, xe máy giảm 10,6%, điện thoại di động giảm 9,6%, thép thanh, thép góc giảm 9,4%, giày, dép da giảm 5,2%, khí đốt thiên nhiên giảm 4,9%, xi măng giảm 4,5%, dầu thô khai thác giảm 3,5%, linh kiện điện thoại giảm 1,7%, quần áo mặc thường giảm

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng bao nhiêu trong tháng 11 và 11 tháng năm 2023?,Những ngành nào có chỉ số IIP tăng cao nhất trong tháng 11?