Tạo động lực hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao

Tạo động lực hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao

Việc ứng dụng công nghệ cao đang tạo ra nhiều hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế và xã hội. Bộ Khoa học và Công nghệ đang nỗ lực thúc đẩy doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Việc ứng dụng công nghệ cao đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế và xã hội.

Đặc biệt, công nghệ cao đang được áp dụng trong từng khâu và chuỗi sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu nông, lâm nghiệp.

Hiện nay, có khoảng 290 doanh nghiệp nông nghiệp đang ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, và hơn 70% vùng sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chí vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điều này cho thấy sự quan trọng của công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Các công ty như Lộc Trời, TH True Milk, Dabaco, Nafoods đã đầu tư mạnh mẽ và áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất. Ví dụ, Nafoods đã làm chủ quy trình chế biến, áp dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất. Điều này đã giúp Nafoods trở thành một trong những công ty hàng đầu về xuất khẩu sản phẩm từ chanh leo, với giá trị hàng trăm triệu USD.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh.

Một trong những khó khăn lớn nhất là vấn đề nguồn vốn. Đầu tư và ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, và việc tiếp cận nguồn vốn rất khó khăn. Điều này tạo ra những điểm nghẽn cần được giải quyết để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về Khu Công nghệ cao. Nghị định này nhằm tháo gỡ một số vướng mắc và tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả quỹ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang xem xét Nghị quyết áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Nghị quyết này đề xuất hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp có dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, cũng như các doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điều này sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.

Để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện các chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả. Bộ sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên và điều chỉnh chính sách theo từng giai đoạn. Đồng thời, Bộ cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để chỉnh sửa các quy định về cơ chế và chính sách ưu đãi đối với hoạt động công nghệ cao.

Việc tạo động lực hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Công nghệ cao không chỉ giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất, mà còn tạo ra những câu chuyện thành công đáng kinh ngạc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp Việt Nam trở thành một quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ cao và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

[question] Hiện có bao nhiêu doanh nghiệp nông nghiệp đang ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất?,Các khó khăn chính mà các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải trong việc ứng dụng công nghệ cao là gì?