Tập đoàn Cao su (GVR) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2023 vào phút chót

Tập đoàn Cao su (GVR) điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2023 vào phút chót
GVR thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023, giảm mạnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của GVR cũng không mấy khởi sắc.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với mục tiêu giảm mạnh các chỉ tiêu chính so với kế hoạch ban đầu.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với mục tiêu giảm mạnh các chỉ tiêu chính so với kế hoạch ban đầu.

Giảm doanh thu và lợi nhuận

Theo thông báo, GVR đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu năm 2023 xuống còn 24.243 tỷ đồng, giảm 3.284 tỷ đồng (-12%) so với kế hoạch ban đầu. Tương tự, lợi nhuận trước thuế và sau thuế cũng được điều chỉnh giảm, lần lượt là 3.956 tỷ đồng (-19%) và 3.363 tỷ đồng (-21%)

Động thái này của GVR diễn ra khi năm tài chính 2023 chỉ còn ít ngày nữa là khép lại. HĐQT GVR nhấn mạnh việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023 được thực hiện trên nguyên tắc phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao với doanh thu 3.792 tỷ và lợi nhuận 1.395 tỷ đồng.

Động thái này của GVR diễn ra khi năm tài chính 2023 chỉ còn ít ngày nữa là khép lại. HĐQT GVR nhấn mạnh việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023 được thực hiện trên nguyên tắc phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao với doanh thu 3.792 tỷ và lợi nhuận 1.395 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh không mấy khởi sắc

GVR đã điều chỉnh giảm kế hoạch 2023 trong bối cảnh tình hình kinh doanh không mấy khởi sắc. Trong 9 tháng đầu năm, GVR ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 14.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.954 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 44% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, tập đoàn mới thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận sau điều chỉnh.

Tình hình cổ phiếu GVR

Trên thị trường, cổ phiếu GVR đang giao dịch ở mức 20.250 đồng/cp, tăng 21% kể từ đầu tháng 11. Vốn hóa thị trường tương ứng là trên 81.000 tỷ đồng.

Dù đã điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2023, GVR vẫn đang gặp khó khăn trong việc cải thiện kết quả kinh doanh. Việc giảm mạnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cho thấy tập đoàn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngành công nghiệp cao su.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) đã điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023?,Cổ phiếu GVR đang giao dịch ở mức giá nào trên thị trường và có tăng hay giảm so với thời điểm trước đó?