Tập đoàn Tiến Bộ tiếp tục ghi nhận lỗ quý thứ 5 liên tiếp

Tập đoàn Tiến Bộ báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp
Tập đoàn Tiến Bộ tiếp tục đối mặt với tình hình kinh doanh khó khăn khi báo lỗ quý IV/2023, đánh dấu lỗ thứ 5 liên tiếp và sự giảm sút về doanh thu và lợi nhuận.

Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) trong quý IV/2023

Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) trong quý IV/2023 vẫn tiếp tục ghi nhận sự suy giảm. Doanh thu thuần của công ty đạt 31 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng lên 3,3 tỷ đồng, tuy nhiên, con số này vẫn không đủ để đối phó với các chi phí khác. Do đó, TTB đã ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là 211 triệu đồng, cùng kỳ lỗ 6,2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh trong quý IV/2023

Kết quả kinh doanh trong quý IV/2023 cũng cho thấy TTB tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế là 219,7 triệu đồng, cùng kỳ lỗ 6,2 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của công ty.

Kết quả kinh doanh trong cả năm 2023

Trong cả năm 2023, doanh thu thuần của TTB đạt 113,8 tỷ đồng, giảm 92% so với năm trước. Lỗ sau thuế của công ty là 1,6 tỷ đồng, thấp hơn so với con số lỗ 2,4 tỷ đồng của năm trước. Đây là năm thứ 2 liên tiếp TTB ghi nhận lỗ.

Tổng tài sản của TTB đến ngày 31/12/2023

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TTB đạt 1.976 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, có điểm đáng chú ý là tăng 17% của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 1.053 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 6%, đạt 156 tỷ đồng, chiếm 8% tài sản. Tài sản dở dang dài hạn tăng 4%, đạt gần 384 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản. Các dự án chủ yếu mà TTB đang tập trung vào bao gồm chung cư Tiến Bộ (121 tỷ đồng), chung cư Green City Bắc Giang (254 tỷ đồng) và dự án Đại Từ - Thái Nguyên (6,2 tỷ đồng).

Nợ phải trả của TTB đến ngày 31/12/2023

Về nguồn vốn, nợ phải trả của TTB đạt 925 tỷ đồng vào ngày 31/12/2023, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 187 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Trong số này, TTB đã vay 131,6 tỷ đồng dài hạn tại VP Bank và 55,5 tỷ đồng ngắn hạn tại BIDV-CN Thái Nguyên.

Hủy bỏ việc niêm yết cho cổ phiếu TTB

Trong diễn biến khác, vào cuối tháng 12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã thông báo sẽ hủy bỏ việc niêm yết bắt buộc cho hơn 101,5 triệu cổ phiếu TTB của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiến Bộ do vi phạm các quy định về công bố thông tin. Giá trị chứng khoán bị hủy niêm yết là hơn 1.015 tỷ đồng và ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ ngày 8/1/2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tập đoàn Tiến Bộ đã báo lỗ trong bao nhiêu quý liên tiếp?,Tài sản dở dang dài hạn của TTB tập trung ở những dự án nào?