Tập trung phát triển các công trình trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển kinh tế

Tập trung phát triển các công trình trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào các công trình trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Tập trung cho các công trình trọng điểm mang tính "xoay chuyển" tình thế, "chuyển đổi" trạng thái là một trong những quan điểm chỉ đạo điều hành được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023 và dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV.

Trong báo cáo, Thủ tướng nhận định rằng tình hình thế giới trong năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Trong khi đó, nền kinh tế trong nước vẫn đang chịu "tác động tiêu cực kép" từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong. Do đó, việc tập trung vào các công trình trọng điểm mang tính "xoay chuyển" tình thế, "chuyển đổi" trạng thái là cực kỳ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Một trong những mục tiêu quan trọng là hoàn thành một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km cao tốc vào năm 2025. Đồng thời, cần phấn đấu hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét Đề án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trong năm 2024.

Ngoài ra, báo cáo của Chính phủ cũng đề cập đến nhiều nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực khác như đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hoá, xã hội, phòng chống thiên tai, phát triển năng lượng tái tạo, và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước.

Để đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu. Thủ tướng cũng đề cao sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Trong báo cáo, Chính phủ cũng đề ra một số chỉ tiêu quan trọng trong năm 2024. Theo đó, dự kiến tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 USD, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1-24,2%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4-4,5%, và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8-5,3%.

Báo cáo cũng đề cập đến các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực khác như đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, phát triển các ngành công nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp tư nhân, cải cách chính sách tiền lương, và phát triển văn hóa, xã hội.

Trong báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và chung sức của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ông cũng mong muốn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ và ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, và sự đồng lòng của toàn thể đồng bào và cử tri cả nước.

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo về kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 và 2024 tại sự kiện nào?,Báo cáo của Chính phủ nhấn mạnh vào việc tập trung vào những công trình nào?