Tây Nguyên Dẫn Đầu Cả Nước về Tỷ Lệ Sở Hữu Ô Tô

Bất ngờ về vùng có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất Việt Nam
Khảo sát mới nhất cho thấy Tây Nguyên có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất Việt Nam, bất chấp thu nhập bình quân không cao.

Sự Phân Bố Khác Biệt về Tỷ Lệ Sở Hữu Ô Tô

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, việc sở hữu các phương tiện cá nhân như ô tô ngày càng trở nên phổ biến. Theo kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 (KSMS 2022) do Tổng cục Thống kê công bố, một số khu vực của Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về tỷ lệ sở hữu ô tô.

Sự Phân Bố Khác Biệt về Tỷ Lệ Sở Hữu Ô Tô

Tây Nguyên, vùng đất của những cánh rừng nguyên sinh và nền văn hóa đặc sắc, bất ngờ trở thành khu vực có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất cả nước. Cụ thể, trung bình cứ 100 hộ dân tại Tây Nguyên, có tới 9 hộ sở hữu ít nhất một chiếc ô tô. Điều này càng trở nên đáng chú ý khi xét đến thu nhập bình quân nhân khẩu của Tây Nguyên chỉ đạt mức 3,2 triệu đồng/người/tháng, một con số không cao so với mặt bằng chung của cả nước.

Sự Chênh Lệch Theo Nhóm Thu Nhập

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, sự chênh lệch về khả năng sở hữu ô tô giữa các nhóm thu nhập là rất lớn. Trong nhóm 20% dân số giàu nhất, tỷ lệ sở hữu ô tô đạt 14 ô tô trên 100 hộ dân, cao gấp 14 lần so với nhóm 20% dân số nghèo nhất.

Tác Động Của Đại Dịch Đến Hành Vi Mua Sắm

Năm 2022, tỷ lệ hộ gia đình mua sắm đồ dùng lâu bền, bao gồm cả ô tô, trong 12 tháng qua là 23,9%, giảm 10,5 điểm phần trăm so với năm 2020. Sự giảm sút này phản ánh tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 đến hành vi chi tiêu của hộ gia đình. Tuy nhiên, trị giá đồ dùng lâu bền mua mới vẫn tăng, cho thấy người dân vẫn ưu tiên mua sắm các sản phẩm có giá trị cao và thời gian sử dụng lâu dài.

Khảo Sát Mức Sống Dân Cư: Công Cụ Đánh Giá Hiệu Quả

Từ năm 1993, Tổng cục Thống kê đã tiến hành nhiều cuộc điều tra mức sống dân cư nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống của các tầng lớp dân cư tại Việt Nam. Kết quả từ những cuộc khảo sát này không chỉ phản ánh chất lượng đời sống hộ gia đình mà còn góp phần vào việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sự phân bố không đồng đều về tỷ lệ sở hữu ô tô giữa các vùng kinh tế và giữa các nhóm thu nhập khác nhau là một trong nhiều vấn đề cần được quan tâm, nghiên cứu sâu hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao dù thu nhập bình quân ở Tây Nguyên không cao nhưng tỷ lệ sở hữu ô tô lại cao nhất cả nước?,Sự gia tăng về số lượng đồ dùng lâu bền trong các hộ gia đình từ năm 2020 đến 2022 cho thấy điều gì về đời sống người dân Việt Nam?