Tây Ninh: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,5% lên 751 triệu USD

Tây Ninh: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,5% lên 751 triệu USD

Tây Ninh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 751 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Đồng thời, tỉnh cũng có nhiều dự án đầu tư trong nước đang triển khai và đi vào hoạt động.

Tây Ninh thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,5% lên 751 triệu USD

Tây Ninh, một tỉnh nằm ở miền Nam Việt Nam, đã thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2023. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, tỉnh này dự kiến thu hút được 751 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Tây Ninh là việc cấp mới cho 30 dự án với tổng vốn đầu tư 283 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 42 dự án với số vốn tăng thêm 471 triệu USD. Đây là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Tính đến nay, Tây Ninh đã có tổng cộng 369 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 9.732 triệu USD. Trong số này, có 246 dự án đang hoạt động với số vốn 7.768 triệu USD, 37 dự án đang trong quá trình xây dựng với số vốn 691 triệu USD, 75 dự án chưa triển khai với số vốn 1.239 triệu USD và 11 dự án đã dừng hoạt động với số vốn 34 triệu USD. Tổng số vốn đầu tư đã được thực hiện lũy kế chiếm khoảng 50% tổng vốn đăng ký.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng có nhiều dự án đầu tư trong nước đang triển khai và đi vào hoạt động.

Hiện tại, tỉnh đang có 700 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 130.663 tỷ đồng. Trong số này, có 411 dự án đã đi vào hoạt động với số vốn 74.233 tỷ đồng, 93 dự án đang trong quá trình xây dựng với số vốn 13.142 tỷ đồng, 168 dự án chưa xây dựng với số vốn 42.003 tỷ đồng và 5 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023-2025.

Điều này cho thấy sự quan tâm và ưu tiên của tỉnh đối với việc xúc tiến phát triển kinh tế và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn.

Năm 2023 cũng là một năm đáng nhớ cho Tây Ninh trong việc thành lập và giải thể các doanh nghiệp.

Trong năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 809 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 5.621 tỷ đồng. Đồng thời, có 122 doanh nghiệp đã giải thể với số vốn 1.176 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 12 hợp tác xã mới được thành lập, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 185 hợp tác xã. Tổng số thành viên trong hợp tác xã cũng tăng lên 38.496 thành viên. Các hợp tác xã này đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và cung cấp việc làm cho người dân trong tỉnh.

Tây Ninh đang thể hiện sự phát triển mạnh mẽ trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế trong nước.

Điều này đem lại cơ hội phát triển và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tây Ninh đã thu hút được bao nhiêu dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh?,Số vốn đầu tư nước ngoài dự kiến tăng bao nhiêu trong năm 2023?