TCBS ghi nhận lợi nhuận năm 2023 vượt kế hoạch, tăng 1,5 lần

Lợi nhuận TCBS năm 2023 hơn 3.028 tỷ đồng, gấp 1,5 lần kế hoạch
Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế hơn 3.028 tỷ đồng, vượt 51% so với kế hoạch ban đầu.

TCBS, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh của mình trong năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) của TCBS trong quý 4/2023 đạt 880 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, TCBS đạt lợi nhuận trước thuế hơn 3.028 tỷ đồng, vượt 51% so với kế hoạch ban đầu (kế hoạch 2.000 tỷ đồng).

TCBS đã đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 13% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) là 7% vào cuối quý 4/2023.

Mặc dù tỷ suất này đã giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng điều này là do nguồn vốn chủ sở hữu của TCBS đã tăng 115% sau khi công ty hoàn thành đợt tăng vốn trong năm 2023.

Kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023 cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của TCBS.

Công ty đã theo đuổi một mô hình kinh doanh khác biệt so với các công ty chứng khoán truyền thống bằng việc tập trung vào công nghệ tài chính (Wealthtech) và trải nghiệm khách hàng.

Chính sách Zero Fee của TCBS đã giúp công ty tăng thị phần môi giới chứng khoán, từ 6,8% trong quý trước lên 7,6% trong quý 4/2023, đứng trong top 3 các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao nhất.

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán của TCBS ghi nhận doanh thu 528 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 44% so với năm 2022 do ảnh hưởng của chính sách Zero Fee.

Tuy nhiên, mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đã tăng mạnh với doanh thu lãi đạt 1.602 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022.

TCBS cũng giữ vững thị phần số 1 về tư vấn phát hành trái phiếu trên thị trường, với thị phần 52%.

Mảng ngân hàng đầu tư của TCBS ghi nhận doanh thu 1.026 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 30% so với năm trước.

Tuy nhiên, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có sự phục hồi tích cực, với hơn 70 nghìn tỷ đồng trái phiếu được phát hành, tăng 139% so với năm 2022.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu của TCBS ghi nhận doanh thu 2.099 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 60% so với năm trước.

Số dư cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cũng tăng 78% so với năm trước, đạt 16,6 nghìn tỷ đồng.

TCBS đã đạt nhiều thành tựu trong việc áp dụng công nghệ tài chính Wealthtech vào hoạt động kinh doanh.

Hệ thống công nghệ của TCBS đã được cải tiến và đạt hiệu suất ấn tượng, với hơn 12,4 triệu lượt truy cập mỗi tháng trên TCInvest.

TCBS cũng đã tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro bảo mật thông tin và đạt nhiều giải thưởng công nghệ trong năm 2023.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng và cam kết đối với công nghệ tài chính, TCBS tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành chứng khoán tại Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận trước thuế của TCBS trong năm 2023 đã vượt kế hoạch bao nhiêu?,TCBS đã áp dụng công nghệ nào vào hoạt động kinh doanh?