Tetrataenite - Kim loại ngoài hành tinh giúp giải quyết 'cơn khát' đất hiếm

Tetrataenite - Kim loại ngoài hành tinh giúp giải quyết 'cơn khát' đất hiếm

Tetrataenite là một loại kim loại hiếm được tìm thấy trong thiên thạch rơi từ không gian.

Đây là một hợp kim sắt-niken có những đặc tính từ tính giống như kim loại đất hiếm.

Trước đây, việc sản xuất tetrataenite nhân tạo rất phức tạp và tốn kém.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tại Đại học Cambridge đã tìm ra một phương pháp đơn giản để sản xuất hàng loạt tetrataenite.

Kim loại đất hiếm, bao gồm các nguyên tố như cerium, dysprosium, erbium và yttrium, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất nam châm hiệu suất cao và cơ sở hạ tầng tái tạo.

Tuy nhiên, việc khai thác đất hiếm có thể gặp phải nhiều khó khăn và mối nguy hiểm về môi trường.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm khoảng 81% nguồn đất hiếm trên toàn thế giới, dẫn đến sự không chắc chắn về nguồn cung trong tương lai.

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế cho đất hiếm, Giáo sư Lindsay Greer và nhóm nghiên cứu tại Đại học Cambridge đã phát hiện ra tetrataenite, một hợp kim sắt-niken có những đặc tính từ tính giống như kim loại đất hiếm.

Tetrataenite được tìm thấy trong thiên thạch rơi từ không gian và có cấu trúc nguyên tử hình thành qua hàng triệu năm.

Trước đây, việc sản xuất tetrataenite nhân tạo rất phức tạp và tốn kém.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tại Đại học Cambridge đã tìm ra một cách đơn giản để sản xuất hàng loạt tetrataenite.

Họ đã phát hiện ra rằng việc bổ sung phốt pho, một nguyên tố cũng được tìm thấy trong thiên thạch, giúp các nguyên tử sắt và niken chuyển động nhanh hơn.

Điều này cho phép các nguyên tử hình thành thành khối có trật tự phức tạp mà không cần phải chờ hàng triệu năm.

Giáo sư Greer cho biết: "Điều đáng kinh ngạc là không cần xử lý đặc biệt: chúng tôi chỉ nấu chảy hợp kim, đổ vào khuôn và chúng tôi đã có tetrataenite".

Phát hiện này mở ra những triển vọng mới trong việc sử dụng tetrataenite như một giải pháp thay thế cho kim loại đất hiếm trong sản xuất cơ sở hạ tầng tái tạo.

Mặc dù vẫn còn những câu hỏi về việc sử dụng tetrataenite để tạo ra nam châm hiệu suất cao cần thiết cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tái tạo, nhưng khám phá này đã chứng minh rằng các giải pháp thường có thể nảy sinh một cách bất ngờ.

Tetrataenite, một loại "nam châm vũ trụ", có thể giúp giải quyết 'cơn khát' đất hiếm và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ tái tạo.

[question] Tại sao tetrataenite được coi là một giải pháp thay thế cho kim loại đất hiếm?,Quy trình sản xuất tetrataenite mới như thế nào và có hiệu quả không?