Thách thức về Room Ngoại: Việt Nam cần thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán

Việt Nam đang đối mặt với thách thức về Room Ngoại trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán. Các giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần được điều chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức quốc tế đầu tư vào Việt Nam.

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Các yếu tố vĩ mô nào có thể tác động đến thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2023 và năm 2024?,Nhóm ngành nào được coi là hấp dẫn để đầu tư vào lúc này và tại sao?