Thái Lan triển khai kế hoạch giãn nợ cho nông dân (2024-2027)

Thái Lan triển khai kế hoạch giãn nợ cho nông dân (2024-2027)

Thái Lan thông qua kế hoạch giãn nợ ba năm đối với nông dân, giúp giảm gánh nặng nợ và cung cấp hỗ trợ tài chính để tạo kế sinh nhai.

Thái Lan đã thông qua kế hoạch giãn nợ ba năm đối với nông dân nhằm giảm bớt gánh nặng nợ và cung cấp hỗ trợ tài chính cho người nông dân.

Đây là một trong những mục tiêu chính phủ Thái Lan đã đề ra trong nhiệm kỳ này.

Giai đoạn đầu tiên của chương trình giãn nợ sẽ diễn ra từ ngày 1/10/2024 đến ngày 30/9/2027, với mức đầu tư khoảng 12 tỷ baht (khoảng 330 triệu USD).

Khoảng 2,7 triệu nông dân có tổng nợ khoảng 300 tỷ baht sẽ được hưởng lợi từ chương trình này.

Bên cạnh việc được hoãn trả nợ, mỗi nông dân còn được phép vay tới 100 nghìn baht từ Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp để tạo kế sinh nhai trong thời gian được giãn nợ.

Tuy nhiên, chỉ những người có nợ xấu sau khi trải qua quá trình cơ cấu lại nợ mới có thể tham gia chương trình giãn nợ.

Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và đảm bảo rằng người nông dân có khả năng trả nợ sẽ được ưu tiên.

Để tăng cường khả năng sản xuất và cải thiện thu nhập cho người nông dân, Chính phủ Thái Lan cũng đã thông qua các biện pháp nâng cao kỹ năng và đào tạo nghề nghiệp cho họ.

Điều này giúp người nông dân có thể áp dụng những kỹ thuật mới và phát triển các mô hình kinh doanh hiệu quả hơn.

Đồng thời, việc đào tạo nghề nghiệp cũng giúp người nông dân tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp và đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Chương trình giãn nợ và đào tạo nghề nghiệp cho nông dân của Thái Lan được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ người nông dân và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Đây là một biện pháp cụ thể và thiết thực giúp giảm bớt gánh nặng nợ cho người nông dân và tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển kinh doanh và cải thiện cuộc sống.

Trong thời gian tới, Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá hiệu quả của chương trình giãn nợ và đào tạo nghề nghiệp này.

Mục tiêu là tạo ra một môi trường thuận lợi cho người nông dân phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Cùng với việc giãn nợ và đào tạo nghề nghiệp, Chính phủ Thái Lan cũng đang xem xét và triển khai các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất và thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Điều này nhằm đảm bảo rằng người nông dân có môi trường làm việc tốt và có cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

Với kế hoạch giãn nợ và đào tạo nghề nghiệp cho nông dân, Thái Lan đang đưa ra những biện pháp cụ thể và thiết thực để hỗ trợ người nông dân và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Đây là một bước tiến quan trọng và đáng kỳ vọng trong việc giảm bớt gánh nặng nợ cho người nông dân và tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển kinh doanh và cải thiện cuộc sống.

[question] Chương trình giãn nợ cho nông dân tại Thái Lan sẽ kéo dài trong bao lâu?,Bên cạnh giãn nợ, chính phủ Thái Lan đã đưa ra những biện pháp gì khác để hỗ trợ nông dân?