Thâm hụt ngân sách Ukraine gia tăng trong năm 2023

Tiết lộ về thâm hụt ngân sách của Ukraine
Thâm hụt ngân sách Ukraine gia tăng trong năm 2023

Thâm hụt ngân sách Ukraine đã tăng lên 1,33 nghìn tỷ hryvnia trong năm 2023, tăng 46% so với năm trước đó. Điều này đặt ra những thách thức lớn cho nền kinh tế của đất nước.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính Ukraine, thâm hụt ngân sách hàng năm của Ukraine trong năm 2023 đã lên tới mức 1,33 nghìn tỷ hryvnia (35 tỷ USD), tăng 46% so với năm trước đó. Điều này đặt ra những thách thức lớn cho nền kinh tế của đất nước.

Tổng thu ngân sách của Ukraine trong năm 2023 đạt 2,67 nghìn tỷ hryvnia (71 tỷ USD), trong khi chi tiêu ngân sách lên tới 4 nghìn tỷ hryvnia (106 tỷ USD). Điều này cho thấy khoảng cách giữa thu và chi tiêu ngân sách ngày càng rộng lớn.

Theo Bộ Tài chính Ukraine, nguồn thu chính của ngân sách trong năm ngoái là thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Ukraine và thuế đối với hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc thu thuế không đủ để đáp ứng chi tiêu ngân sách, dẫn đến thâm hụt ngân sách gia tăng.

Ngoài ra, ngân sách của Ukraine cũng thu hút khoảng 30,9 tỷ USD từ các nguồn bên ngoài. Điều này chỉ ra sự phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ và vốn đầu tư từ các đối tác quốc tế.

Trong năm 2022, thâm hụt ngân sách của Ukraine đã đạt mức 911,1 tỷ hryvnia (24 tỷ USD). Sự gia tăng mạnh mẽ của thâm hụt ngân sách trong năm 2023 cho thấy tình hình tài chính của Ukraine đang ngày càng trở nên khó khăn.

Ngày 6/10/2023, Quốc hội Ukraine đã thông qua các sửa đổi bổ sung đối với ngân sách nhà nước năm 2023, tập trung chủ yếu vào việc tăng chi tiêu trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Theo đó, chi tiêu ngân sách nhà nước mới của Ukraine được đặt ở mức 3,393 nghìn tỷ hryvnia, trong khi tổng thu là 1,416 nghìn tỷ hryvnia. Mức thâm hụt ngân sách của Ukraine trong năm 2023 được đặt ở mức 2,01 nghìn tỷ hryvnia.

Thâm hụt ngân sách gia tăng trong năm 2023 đặt ra những thách thức lớn cho Ukraine. Đất nước này cần tìm cách tăng thu ngân sách và kiểm soát chi tiêu một cách hiệu quả để đảm bảo sự ổn định tài chính và phát triển bền vững cho nền kinh tế. Việc nâng cao hiệu quả thu thuế, thúc đẩy đầu tư và phát triển các nguồn thu mới sẽ là những giải pháp quan trọng để giảm thiểu thâm hụt ngân sách và đảm bảo sự phát triển bền vững của Ukraine trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Số liệu mới công bố cho thấy ngân sách của Ukraine trong năm 2023 sẽ có thâm hụt lên tới bao nhiêu tỷ hryvnia?,Nguồn thu chính của ngân sách Ukraine trong năm ngoái là gì?