Thanh tra công ty bất động sản phát hành trái phiếu: Những yếu tố quan trọng cần lưu ý

Thanh tra công ty bất động sản phát hành trái phiếu: Những yếu tố quan trọng cần lưu ý

UBCKNN sẽ tiến hành thanh tra 3 công ty bất động sản phát hành trái phiếu. Bài viết này sẽ điểm qua những yếu tố tác động đáng lưu ý đến lĩnh vực này trong thời gian tới.

Trong nửa cuối năm 2023

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã lên kế hoạch tiến hành thanh tra 3 công ty đại chúng bất động sản về việc phát hành trái phiếu. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBCKNN nhằm đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Hiện tại, UBCKNN đang tiến hành xác minh làm rõ đối với 2 công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam và Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương, do việc chậm nộp báo cáo định kỳ quý I/2023 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu.

Theo số liệu từ Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đã có sự biến động đáng kể trong quý II năm 2023. Trong tháng 6/2023, đã có 13 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 8.170 tỷ đồng và mức lãi cao hơn mặt bằng chung 12-14%. Con số này tăng mạnh so với tháng 5/2023 khi chỉ có 1 doanh nghiệp phát hành thành công với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng.

Theo Finn Group, trong bối cảnh kinh tế khó khăn kéo dài, các sự kiện vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp đang gia tăng. Trong đó, lĩnh vực bất động sản có số lượng tổ chức phát hành vỡ nợ lớn nhất (56/98), tỷ lệ vỡ nợ cao nhất và giá trị trái phiếu lưu hành lớn nhất (gần 400.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% dư nợ cho vay của cả nước và chiếm gần 34% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành).

Trong thời gian tới, lĩnh vực bất động sản sẽ phải đối mặt với 4 yếu tố tác động đáng lưu ý

Theo nhận định của ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc Finn Group.

  1. Chính sách về bất động sản: Chính sách thu hồi đất, quản lý phát hành trái phiếu và tín dụng ngân hàng sẽ có tác động đáng kể đến lĩnh vực này.
  2. Doanh số nhà ở hàng tháng và giao dịch trên thị trường thứ cấp: Sự tăng giảm doanh số nhà ở hàng tháng và tình hình giao dịch trên thị trường thứ cấp sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản.
  3. Hiệu suất thu nhập của các doanh nghiệp, lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng: Hiệu suất thu nhập của các doanh nghiệp, lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của các công ty bất động sản.
  4. Cơ chế thị trường trong tái cơ cấu nợ, mua bán - sáp nhập và chuyển nhượng dự án: Cơ chế thị trường trong việc tái cơ cấu nợ, mua bán - sáp nhập và chuyển nhượng dự án sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực bất động sản.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và sự biến động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ngành ngân hàng đã có chính sách giãn, hoãn nợ nhằm hỗ trợ các tổ chức phát hành trái phiếu gặp khó khăn. Tuy nhiên, việc gia hạn nợ thường đi kèm với lãi suất cao hơn từ 1 - 3%/năm. Một số tổ chức phát hành cấp đầu tư đã và đang thực hiện giảm áp lực nợ vay bằng cách mua lại trái phiếu trước hạn.

Trong tương lai, việc thanh tra các công ty bất động sản phát hành trái phiếu sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, việc lưu ý các yếu tố tác động đến lĩnh vực bất động sản cũng là một điều cần thiết để đánh giá và dự báo tình hình phát triển của thị trường này trong thời gian tới.

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Các công ty bất động sản nào sẽ bị thanh tra vì vi phạm quy định về phát hành trái phiếu?,Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản trong tương lai?