Tháo gỡ các rào cản phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

Những thách thức và cơ hội trong phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp (KKT, KCN) đã được nêu bật tại Hội thảo "Phát triển KKT, KCN: Thực trạng, cơ hội và thách thức" do Kiểm toán nhà nước tổ chức. Các chuyên gia đã đề xuất giải pháp để tháo gỡ các rào cản và đẩy mạnh phát triển KKT, KCN.

Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Thực trạng, cơ hội, thách thức và vai trò của Kiểm toán nhà nước

Hội thảo "Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Thực trạng, cơ hội, thách thức và vai trò của Kiểm toán nhà nước" đã diễn ra vào sáng nay 18/10 do Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức. Tại hội thảo, các đại diện từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN và nhiều đơn vị liên quan đã thảo luận về những thách thức và cơ hội trong phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp (KKT, KCN, CCN).

KCN và KKT đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Hiện nay, cả nước đã có 407 KCN, 18 KKT ven biển, 26 KKT cửa khẩu tại 61/63 tỉnh, thành phố. Những khu này đã thu hút trên 21.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký khoảng 340 tỷ USD, đóng góp 11,7% tổng thu NSNN và giải quyết việc làm cho hơn 3,9 triệu người.

Tuy nhiên, phát triển KCN và KKT ở Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Các chuyên gia đã nhấn mạnh những rào cản ảnh hưởng đến sự phát triển của các khu này. Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết có nhiều "nút thắt" trong phát triển KCN và KKT.

Một trong những vấn đề là thiếu tính ổn định, thống nhất và đồng bộ trong chính sách và thể chế quản lý KCN và KKT. Các chuyên gia cũng nhận định rằng quy hoạch phát triển KCN và KKT chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Đồng thời, loại hình phát triển của các khu này cũng chưa được đổi mới và chất lượng thu hút đầu tư còn hạn chế.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên UB Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Sonadezi Đồng Nai, chia sẻ về những khó khăn trong việc đầu tư và phát triển KCN. Bà nhấn mạnh rằng việc đền bù và giải toả đất cho KCN mới còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi không có đất sạch. Bà cũng nhấn mạnh về tính sẵn sàng của KCN đối với nhà đầu tư và cần có sự đồng nhất trong thời gian triển khai các dự án.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng cần thực hiện một số giải pháp để tháo gỡ các rào cản và đẩy mạnh phát triển KCN và KKT. Trong đó, cần hoàn thiện khung pháp lý và giải quyết các vướng mắc trong hoạt động đầu tư. Quy hoạch và phát triển KCN và KKT cần bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, cũng như gắn kết với khả năng thu hút đầu tư và liên kết vùng. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra và giám sát hoạt động của KCN và KKT để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu và báo cáo các cấp có thẩm quyền về chính sách tổng thể về ưu đãi đầu tư đặt trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu, thuế carbon và các vấn đề về môi trường. Đồng thời, Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ và Thủ tướng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với KCN và KKT cho các địa phương đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành.

Hội thảo đã tạo ra một diễn đàn quan trọng để các chuyên gia và đại diện từ các cơ quan liên quan thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ các rào cản và đẩy mạnh phát triển KCN và KKT. Các chuyên gia và nhà quản lý hy vọng rằng những đề xuất và giải pháp này sẽ được áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển KCN và KKT, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

[question] Những nút thắt nào đang ảnh hưởng tới sự phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp?,Chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN, KKT có được đồng bộ không?