Thay đổi cách giao dịch cổ phiếu lô lẻ

Từ ngày 20/09/2023, giao dịch cổ phiếu lô lẻ trên Infina sẽ được giao dịch theo dạng số nguyên từ 1 - 99 cổ phiếu.

Với thay đổi này, nhà đầu tư sẽ không thể giao dịch cổ phiếu theo số lượng thập phân từ 0.1 cổ phiếu. Đối với danh mục đầu tư đang có số lượng cổ phiếu lô lẻ theo hàng thập phân, nhà đầu tư vẫn có thể bán phần thập phân bằng cách bán hết mã cổ phiếu đó.

Đối với cổ tức của cổ phiếu, khách hàng cũng sẽ nhận được số lượng cổ tức là số nguyên theo phương thức làm tròn xuống theo hàng đơn vị.

Ví dụ:

khách hàng được nhận 50.5 cổ tức của cổ phiếu, theo phương thức làm tròn của quy định mới, số lượng cổ phiếu khách hàng nhận được sau khi làm tròn là 50 cổ phiếu.

Các câu hỏi thường gặp:

1.Sau khi chuyển đổi sang giao dịch cổ phiếu từ 1 - 99 cổ phiếu, chứng khoán tại Infina vẫn là lệnh MP đúng không?

⇒ Chứng khoán Infina vẫn giữ đầy đủ các lệnh: MP, LO, ATC, ATO, GTC như lô lẻ trước đây.

2. Cổ phiếu lô lẻ của khách hàng theo hàng thập phân (707,3) nhưng đang có lãi, khách hàng chỉ muốn bán phần thập phân (0,3) và giữ phần nguyên để tăng tiếp có được không hay phải bán hết?

Theo quy định mới, sản phẩm chứng khoán lô lẻ không thể bán được mỗi phần thập phân lẻ (0,1; 0,2). Khách hàng cần chọn bán hết số lượng cổ phiếu bao gồm cả phần thập phân.

3. Nếu vậy Infina có cho mua cổ phiếu dựa trên số tiền mình bỏ ra không? Ví dụ khách hàng mua 500,000đ thì có tự quy ra số lượng cổ phiếu không?

⇒ Hiện tại khi chuyển đổi sang giao dịch cổ phiếu từ 1 - 99, Infina sẽ không hỗ trợ tính năng mua theo số tiền.

4. Giao dịch từ 1 - 99 cổ phiếu có nghĩa là Infina chỉ cho phép mua tối đa 99 cổ phiếu?

⇒ Chính xác