Thay đổi điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục từ 1-7-2024: Những điều cần biết

Từ ngày 1-7-2024, điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục sẽ thay đổi. Bài viết này sẽ giải thích những thay đổi và tác động của chúng đối với người tham gia BHYT.

Thay đổi điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục từ 1-7-2024: Những điều cần biết

Điều kiện hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục là một vấn đề quan trọng đối với người tham gia BHYT. Hiện tại, theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật, sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2024, điều kiện này sẽ thay đổi.

Thay đổi mức lương cơ sở

Từ ngày 1-1-2024 đến 30-6-2024, mức lương cơ sở được xác định là 1.800.000 đồng/tháng. Người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10.800.000 đồng (tương đương với 6 tháng lương cơ sở) để được hưởng các quyền lợi BHYT 5 năm liên tục. Tuy nhiên, dự kiến từ ngày 1-7-2024, sẽ có cải cách tiền lương công chức và bãi bỏ lương cơ sở. Điều này đặt ra câu hỏi về căn cứ để tính toán điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục.

Thay đổi căn cứ tính hưởng BHYT 5 năm liên tục

Theo Dự thảo Luật sửa đổi Luật BHYT, tại khoản 13 Điều 1, có đề cập đến việc thay đổi điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục. Theo đề xuất này, điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục sẽ không còn căn cứ vào mức lương cơ sở mà sẽ căn cứ vào mức quy định của Chính phủ. Hiện tại, người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật BHYT, được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Điều kiện để được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh là tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn mức quy định của Chính phủ, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. Tuy nhiên, theo đề xuất mới, số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm sẽ không còn tính theo lương cơ sở mà sẽ tính theo mức do Chính phủ quy định.

Tác động của thay đổi

Thay đổi điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục từ 1-7-2024 sẽ có tác động đáng kể đối với người tham gia BHYT. Bỏ lương cơ sở và căn cứ tính hưởng theo mức quy định của Chính phủ sẽ làm thay đổi cách tính toán số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm. Việc cải cách tiền lương công chức và thay đổi điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục nhằm tạo ra một hệ thống BHYT hiệu quả và công bằng hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các thay đổi này cần được thông báo và hướng dẫn rõ ràng để người tham gia BHYT có thể hiểu và thực hiện đúng quy định.

Kết luận

Từ ngày 1-7-2024, điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục sẽ thay đổi. Việc bỏ lương cơ sở và căn cứ tính hưởng theo mức quy định của Chính phủ sẽ có tác động đáng kể đối với người tham gia BHYT. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người tham gia BHYT cần nắm rõ và tuân thủ quy định mới được áp dụng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Từ ngày 1-7-2024, điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục sẽ được tính dựa trên tiêu chí nào?,Theo Dự thảo Luật sửa đổi Luật BHYT, số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ được tính theo mức nào?