Thay đổi lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số từ ngày 22/10/2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC, điều chỉnh lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 22/10/2023.

Thay đổi lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số từ ngày 22/10/2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư này nhằm điều chỉnh lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 22/10/2023.

Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số
 • Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi: 1.500.000 đồng/lần.
 • Ô tô chở người từ 10 đến 29 chỗ ngồi: 2.000.000 đồng/lần.
 • Ô tô chở người từ 30 chỗ ngồi trở lên: 2.500.000 đồng/lần.
 • Xe ô tô tải: 1.500.000 đồng/lần.
 • Xe mô tô hai bánh: 500.000 đồng/lần.
 • Xe mô tô ba bánh: 1.000.000 đồng/lần.
Cấp đổi chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số
 • Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi: 1.000.000 đồng/lần.
 • Ô tô chở người từ 10 đến 29 chỗ ngồi: 1.500.000 đồng/lần.
 • Ô tô chở người từ 30 chỗ ngồi trở lên: 2.000.000 đồng/lần.
 • Xe ô tô tải: 1.000.000 đồng/lần.
 • Xe mô tô hai bánh: 300.000 đồng/lần.
 • Xe mô tô ba bánh: 500.000 đồng/lần.
Cấp đổi biển số
 • Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi: 500.000 đồng/lần.
 • Ô tô chở người từ 10 đến 29 chỗ ngồi: 800.000 đồng/lần.
 • Ô tô chở người từ 30 chỗ ngồi trở lên: 1.000.000 đồng/lần.
 • Xe ô tô tải: 500.000 đồng/lần.
 • Xe mô tô hai bánh: 200.000 đồng/lần.
 • Xe mô tô ba bánh: 300.000 đồng/lần.
Cấp chứng nhận đăng ký và biển số tạm thời
 • Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi: 500.000 đồng/lần.
 • Ô tô chở người từ 10 đến 29 chỗ ngồi: 800.000 đồng/lần.
 • Ô tô chở người từ 30 chỗ ngồi trở lên: 1.000.000 đồng/lần.
 • Xe ô tô tải: 500.000 đồng/lần.
 • Xe mô tô hai bánh: 200.000 đồng/lần.
 • Xe mô tô ba bánh: 300.000 đồng/lần.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời cũng giúp kiểm soát số lượng phương tiện cơ giới trên đường bộ.

Ông/Bà [Name] - đại diện Bộ Tài chính cho biết: "Việc điều chỉnh lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký và biển số nhằm đảm bảo công bằng, tương xứng với giá trị và quyền lợi của người dân sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ."

Trên thực tế, việc điều chỉnh lệ phí này cũng đồng nghĩa với việc tăng chi phí đăng ký, cấp đổi chứng nhận và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Do đó, người dân cần lưu ý và chuẩn bị tài chính phù hợp khi thực hiện các thủ tục này.

Ngoài ra, Thông tư 60/2023/TT-BTC cũng quy định về chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và tránh tình trạng lạm thu, thiếu thu trong quá trình thu phí.

Với việc điều chỉnh lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 22/10/2023, Bộ Tài chính hy vọng sẽ góp phần nâng cao thu ngân sách nhà nước và quản lý hiệu quả hơn trong lĩnh vực giao thông đường bộ."

[question] Lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký và biển số xe máy sẽ tăng lên bao nhiêu từ ngày 22/10/2023?,Mục đích của việc điều chỉnh lệ phí này là gì?