Thay đổi quan hệ hạt nhân toàn cầu: Thế trận hạt nhân mới

Sự hủy bỏ của Nga đối với Hiệp ước về cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện đã thay đổi cơ bản thế trận hạt nhân toàn cầu và tác động đến chính trị-an ninh thế giới.

Thế trận hạt nhân toàn cầu đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể với quyết định của Nga hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước về cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT).

Điều này đã tạo ra những tác động sâu sắc đến chính trị và an ninh thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng và đối kháng ngày càng gia tăng giữa Mỹ, phương Tây, Nga và Trung Quốc.

Một sự thay đổi quan trọng trong thế trận hạt nhân hiện tại là việc giải trừ vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga đã hoàn toàn đổ vỡ trên thực tế.

Việc phát triển, triển khai và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đã trở thành một phần của cuộc chính trị hóa trong quan hệ giữa các quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị thế giới.

Có ba đặc điểm quan trọng của thế trận hạt nhân mới:

1. Chuyển từ giải trừ và kiểm soát vũ khí hạt nhân riêng giữa Mỹ và Nga sang một vấn đề toàn cầu.

Nếu trong tương lai, quá trình giải trừ và kiểm soát vũ khí hạt nhân được khởi động lại, nó sẽ bao gồm cả tiềm lực hạt nhân của Trung Quốc và một số quốc gia khác. Giải trừ và kiểm soát vũ khí hạt nhân không còn chỉ là một vấn đề song phương mà trở thành một vấn đề toàn cầu.

2. Một số quốc gia sẽ bắt đầu thúc đẩy chương trình hạt nhân riêng của mình.

Trong khi Mỹ và Nga tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, các quốc gia đã sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ tăng cường tiềm lực của mình. Những quốc gia này sẽ định hình lại học thuyết và chiến lược hạt nhân riêng để đảm bảo an ninh và xây dựng vai trò của mình trên trường quốc tế.

3. Hiệu lực thực tế của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hiện tại chưa bị ảnh hưởng, nhưng điều này không có nghĩa là NPT không bị đe dọa trong tương lai.

Kết quả của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây sẽ cho chúng ta thấy liệu thế trận hạt nhân mới này có dẫn đến xung đột hạt nhân hay không.

Việc Nga hủy bỏ phê chuẩn CTBT đã tạo ra một sự thay đổi quan trọng trong thế trận hạt nhân toàn cầu. Tuy nhiên, thực tế là thế trận hạt nhân đã thay đổi từ trước đó và sự hủy bỏ này chỉ là một bước tiến mới trong quá trình này. Các quốc gia trên thế giới cần phải đối mặt với những thách thức mới và tìm kiếm các giải pháp để duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao việc Nga hủy bỏ phê chuẩn CTBT có tác động đến chính trị và an ninh thế giới?,Có bao nhiêu quốc gia đã cam kết tham gia Hiệp ước CTBT?