Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế: Những điều cần biết từ tháng 12

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đã ban hành, mang đến nhiều thuận tiện cho người dân khi sử dụng bảo hiểm y tế. Đọc ngay để nắm rõ những thay đổi quan trọng này!

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ có những thay đổi quan trọng từ tháng 12 này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 liên quan đến thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này mang đến nhiều thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân (CCCD)

Theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, khi khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân (CCCD). Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và xác thực của thông tin người tham gia bảo hiểm y tế.

Giấy tờ cần xuất trình khi thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh, người tham gia bảo hiểm y tế cần xuất trình thêm một trong các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
 • Giấy xác nhận của Công an cấp xã.
 • Giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên.
 • Các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.
 • Giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.
Bổ sung nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Đó là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số

Ngoài ra, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP còn bổ sung mức đóng bảo hiểm y tế cho nhóm người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy trình

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ theo quy trình như sau:

 1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân.
 2. Trường hợp người bệnh xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh, cần xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.
 3. Trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.
 4. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ tùy thân trước khi ra viện.
 5. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám, chữa bệnh.
 6. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh.
 7. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023. Những thay đổi quan trọng này giúp người dân sử dụng bảo hiểm y tế một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ khi nào?,Ai được coi là đối tượng ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo nghị định này?