Thay đổi thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH từ 1-1-2024

Thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được điều chỉnh từ 1-1-2024?
Dự thảo Thông tư quy định điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2024.

Thay đổi thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH từ 1-1-2024

Theo dự thảo Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH của người lao động sẽ được điều chỉnh, dự kiến áp dụng từ ngày 1-1-2024.

Đối tượng áp dụng của thông tư

Thông tư này áp dụng cho hai đối tượng chính là người lao động đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

Đối với đối tượng đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, tiền lương tháng đã đóng BHXH sẽ được điều chỉnh theo công thức và bảng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được điều chỉnh theo quy định.

Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, thu nhập tháng đã đóng BHXH sẽ được điều chỉnh theo công thức và bảng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Thông tư này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2024, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh thu nhập và tiền lương tháng đã đóng BHXH của người lao động. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo tính công bằng và bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi tham gia BHXH.

Đây là những thông tin quan trọng mà người lao động cần nắm rõ để hiểu rõ về việc điều chỉnh thu nhập và tiền lương tháng đã đóng BHXH từ 1-1-2024. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích của người lao động khi tham gia BHXH.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thông tư điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH sẽ áp dụng từ khi nào?,Ai là đối tượng áp dụng của thông tư?
1 Lượt thích