Thế giới Di động sẽ đóng cửa 200 cửa hàng trước Tết, ảnh hưởng đến cửa hàng tại Indonesia?

Thế giới Di động sẽ đóng cửa 200 cửa hàng trước Tết, ảnh hưởng đến cửa hàng tại Indonesia?

Thế giới Di động dự kiến sẽ đóng cửa 200 cửa hàng không hiệu quả trước Tết. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng của MWG tại Indonesia.

Thế giới Di động, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại di động và thiết bị điện tử tại Việt Nam, đã thông báo về kết quả kinh doanh trong quý 4/2023.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ đóng cửa khoảng 200 cửa hàng không hiệu quả và không đạt chỉ tiêu doanh thu/lợi nhuận. Quyết định này nhằm tái cấu trúc và tăng cường hiệu quả chi phí của công ty trong tương lai.

Kết quả kinh doanh của Thế giới Di động trong 9 tháng năm 2023 đã ghi nhận sự giảm tỷ lệ doanh thu thuần 15,5% so với cùng kỳ và giảm lợi nhuận sau thuế 97,8% so với cùng kỳ.

Trong quý 3/2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty giảm tương ứng 5,4% và 95,7% so với cùng kỳ. Sự giảm giá trị này chủ yếu do sự sụt giảm doanh thu của chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh, trong khi Bách hóa Xanh vẫn ghi nhận sự tăng trưởng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh chủ yếu do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần tăng.

Tuy nhiên, lợi nhuận tài chính đã có đóng góp đáng kể (tăng từ 0,3 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2022 lên 426 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2023) nhờ thu nhập lãi. Biên lợi nhuận gộp của MWG giảm xuống 18,8% trong 9 tháng năm 2023 trong khi tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần tăng lên 18,7% trong 9 tháng năm 2023.

Trong tháng 10/2023, doanh thu của Thế giới Di động và Điện máy Xanh chỉ giảm 5,3% so với cùng kỳ, mức giảm thấp nhất kể từ tháng 4/2023.

Điều này được cho là do đóng góp của các sản phẩm iPhone mới và nền thấp của năm trước khi tình trạng sức mua yếu bắt đầu có tác động rõ ràng hơn.

Tuy mức sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ của các chuỗi và cửa hàng đã thu hẹp trong quý 3/2023 so với quý 1 và quý 2/2023, công ty vẫn quyết định đóng cửa khoảng 200 cửa hàng không hiệu quả trước Tết.

Điều này nhằm tăng cường hiệu quả chi phí và chỉ giữ lại các cửa hàng hiệu quả trong tương lai.

Tuy nhiên, việc đóng cửa này không ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng của MWG tại Indonesia.

Chuỗi điện máy EraBlue của công ty đã ra mắt tại Indonesia vào tháng 12/2022 và đang chuẩn bị mở rộng quy mô. Mục tiêu của công ty là có 30 cửa hàng vào cuối năm 2023 và 100 cửa hàng trong năm 2024. Hiện tại, công ty đã có 16 cửa hàng tại Indonesia và việc đóng cửa 200 cửa hàng không ảnh hưởng đến kế hoạch này.

Trong khi Thế giới Di động gặp khó khăn trong kinh doanh, Bách hóa Xanh, một chuỗi bán lẻ tiện ích của MWG, vẫn ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu.

Doanh thu của Bách hóa Xanh đã tăng 11,8% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2023 và 13,9% so với cùng kỳ trong 10 tháng năm 2023. Trong quý 3/2023, doanh thu của Bách hóa Xanh tăng 18,2% so với quý 2 nhờ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng thực phẩm tươi sống và hàng FMCG.

Tuy nhiên, Bách hóa Xanh vẫn ghi nhận khoản lỗ nhưng đã giảm 20% trong quý 3/2023 và 60% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2023.

Điều này được giải thích bởi tỷ trọng hàng tươi sống (biên lợi nhuận thấp hơn hàng FMCG) tăng cao và tỷ lệ hàng hủy/giảm giá tăng trong mùa mưa.

Trong khi đó, chuỗi bán lẻ dược phẩm An Khang đã ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu liên tục trong những tháng qua.

Tuy nhiên, mức đóng góp của An Khang vẫn còn khiêm tốn. Hiện tại, An Khang có 540 cửa hàng, trong khi chuỗi Long Châu có 1.384 cửa hàng và Pharmacity có 936 cửa hàng.

Tổng kết lại, Thế giới Di động đang đối mặt với những thách thức trong kinh doanh và đã quyết định đóng cửa 200 cửa hàng không hiệu quả trước Tết.

Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng của công ty tại Indonesia. Trong khi đó, Bách hóa Xanh và An Khang vẫn ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu mặc dù còn gặp khó khăn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thế giới Di động đã thông báo kết quả kinh doanh như thế nào trong 9 tháng năm 2023?,MWG dự kiến đóng cửa bao nhiêu cửa hàng không hiệu quả trong quý 4/2023?
1 Lượt thích