Theo dõi giá chứng chỉ quỹ mới nhất (Cập nhật 02/11/2021)

Infina xin cập nhật giá Chứng chỉ quỹ mới nhất tuần này (02/11/2021). Mời quý khách hàng xem bảng dưới đây.

So sánh với tuần trước, hầu như các quỹ tăng trưởng tuần này đều có xu hướng tăng mạnh. Xin chúc mừng các NĐT đã đầu tư quỹ tăng trưởng!

Xem thêm: