Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị tiến tới thị trường mới nổi

Việt Nam đang tiến gần hơn đến việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi, với sự kỳ vọng vào sự phân hạng của FTSE và MSCI. Nâng hạng này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường chứng khoán Việt Nam và thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Tháo hai nút thắt

Trên thế giới, có ba tổ chức lớn về xếp hạng thị trường, gồm Morgan Stanley Capital International (MSCI), FTSE Russell và S&P Dow Jones. Sự phân hạng thị trường của FTSE và MSCI là cơ sở tham chiếu đánh giá vị thế một quốc gia, thị trường và doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư quốc tế và có ảnh hưởng lớn tới các chỉ số tiêu chuẩn toàn cầu.

Mỗi tổ chức có một hệ thống tiêu chí đánh giá riêng, nhưng cơ bản đều tập trung vào các khía cạnh bao gồm: Mức độ phát triển của nền kinh tế, sự ổn định về chính trị, quy mô, tính thanh khoản của thị trường, hiệu quả vận hành thị trường, khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài và khả năng lưu chuyển dòng vốn.

Việt Nam đã đáp ứng được phần lớn các tiêu chí nâng hạng thị trường của FTSE Russell (7/9 tiêu chí) đối với xếp hạng thị trường mới nổi sơ cấp. Tuy nhiên, đối với tiêu chí nâng hạng của MSCI, Việt Nam mới đáp ứng được 8/17 tiêu chí - tiêu chuẩn xếp hạng của MSCI khắt khe và không linh hoạt bằng việc phân loại của FTSE Russell.

Ông Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, cuối tháng 8, UBCK sẽ làm việc với các tổ chức xếp hạng để đánh giá tiềm năng Việt Nam có thể xếp hạng thị trường lên thị trường mới nổi.
Hai nhóm vấn đề cần cải thiện

Ông Phương nêu rõ hai nhóm vấn đề trọng yếu cần cải thiện để tiến độ kế hoạch nâng hạng được thực hiện.

Thứ nhất, về yêu cầu ký quỹ, UBCK đề xuất triển khai đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường cơ sở, giảm tỷ lệ ký quỹ, tiến đến giảm tối đa tỷ lệ này về còn 10%. Hiện nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng lưu ký nước ngoài cũng e ngại khi không được là thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp, mà phải qua ngân hàng trong nước, nếu họ được thanh toán bù trừ trực tiếp thì tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giao dịch ký quỹ.

Thứ hai, về giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, UBCK đề xuất áp dụng giới hạn này trước mắt chỉ trong lĩnh vực cần thiết như quốc phòng an ninh, bảo hộ thương mại.

Đón nhận lợi ích từ nâng hạng

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường và đất nước.

Thứ nhất, việc nâng hạng sẽ tăng cường tính hội nhập toàn cầu, nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam và vị thế quốc gia. Việc được các tổ chức đánh giá độc lập nâng hạng là minh chứng cho sự cải cách và nỗ lực của Chính phủ và cơ quan quản lý, từ đó tạo điều kiện để tiếp tục cải cách và nâng cấp thị trường, đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Thứ hai, sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng lên đáng kể. Các doanh nghiệp trong nước sẽ có cơ hội tiếp xúc với các quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế và các quỹ ETF có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam thông qua hoạt động bán vốn, hợp tác đầu tư. Đồng thời, các công ty cũng sẽ tiết kiệm được chi phí vốn khi phí bảo hiểm rủi ro vốn chủ sở hữu giảm thông qua hoạt động chia sẻ lợi ích và rủi ro giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ ba, dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô lớn. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán BSC, sẽ có khoảng 3,5 - 4 tỷ USD mua mới các cổ phiếu Việt Nam nếu thị trường được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi. Ngoài ra, dự kiến khoảng 7,2 tỷ USD sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam một năm nếu thị trường được nâng hạng.

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là một bước chuyển lớn, mang lại nhiều lợi ích và đánh dấu sự phát triển bền vững của thị trường. Đây cũng là cơ hội để thị trường chứng khoán Việt Nam thể hiện vai trò kênh dẫn vốn trung, dài hạn của nền kinh tế.

VNIndex 1,233.12 10.22 0.83%
HNX 240.5 0.95 0.39%
UPCOM 90.29 0.93 1.04%
[question] Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút dòng vốn từ đâu?,Các vấn đề cần cải thiện để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức xếp hạng là gì?