Thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc, khối ngoại bán ròng 1.300 tỷ đồng trong tuần 23-27/10

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần 23-27/10, với giá trị bán ròng lên đến 1.300 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một tuần đi xuống trong tuần 23-27/10.

Trong tuần này, nhà đầu tư ngoại đã tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị lên đến 1.300 tỷ đồng.

Theo số liệu từ sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã bán ròng trong 4 phiên và chỉ mua ròng trong 1 phiên duy nhất vào ngày 23/10.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 94,14 triệu đơn vị, đạt giá trị bán ròng là 1.401,86 tỷ đồng. Điều này đứng đối diện với tuần trước, khi khối ngoại mua ròng 5,02 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng là 779,62 tỷ đồng.

Trong tuần này, khối ngoại đã mua vào 212,9 triệu đơn vị, với giá trị đạt 6.248,61 tỷ đồng, giảm 7,59% về lượng và 12,48% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 307,03 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 7.650,47 tỷ đồng, tăng 36,24% về lượng và 20,28% về giá trị so với tuần trước.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong 3 phiên và bán ròng trong 2 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã bán ròng 2,19 triệu đơn vị, trong khi tuần trước họ mua ròng 1,64 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng vẫn đạt 74,35 tỷ đồng, giảm 36,91% so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 6,95 triệu đơn vị, với giá trị 230,99 tỷ đồng, tăng 2% về lượng nhưng giảm 1,63% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, họ đã bán ra 9,14 triệu đơn vị, với giá trị bán ra đạt 156,64 tỷ đồng, tăng 76,66% về lượng và 33,92% về giá trị so với tuần trước.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại cũng đã bán ròng trong 2 phiên và mua ròng trong 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 54.410 đơn vị, trong khi tuần trước họ mua ròng 1,07 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng vẫn đạt 17,82 tỷ đồng, tăng 47,52% so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 1,37 triệu đơn vị, với giá trị đạt 56,92 tỷ đồng, giảm 47,9% về lượng và 24,62% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, họ đã bán ra 1,43 triệu đơn vị, với giá trị 39,1 tỷ đồng, giảm 8,92% về lượng và 38,36% về giá trị so với tuần trước.

Tổng cộng, trong tuần từ ngày 23-27/10, khối ngoại đã bán ròng 96,38 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.309,69 tỷ đồng. Điều này đứng đối diện với tuần trước, khi khối ngoại mua ròng 7,73 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng là 909,55 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua, phiên mua ròng đột biến ngày đầu tuần 23/10 đã "cân hết" các phiên còn lại trong tuần, giúp cổ phiếu VHM tiếp tục đứng vững ở vị trí dẫn đầu danh sách được mua ròng mạnh nhất tuần qua. Cụ thể, VHM đã được mua ròng hơn 12 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 573,82 tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 tuần liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng gần 25 triệu cổ phiếu VHM, với tổng giá trị bán ròng đạt 1.247,45 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG và VIC, với giá trị bán ròng cùng đạt hơn 268 tỷ đồng, tương đương với khối lượng bán ròng đạt 6,18 triệu đơn vị và 6,35 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng là VIX, đạt hơn 9,23 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng tương ứng đạt 89,29 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC, với khối lượng 2,24 triệu đơn vị, và giá trị mua ròng đạt 93,76 tỷ đồng. Như vậy, trong 3 tuần liên tiếp, khối ngoại đã mua ròng tới 304,67 tỷ đồng cổ phiếu IDC.

Đứng ở vị trí tiếp theo là PVS, được mua ròng 2,12 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 49,83 tỷ đồng.

Mặt khác, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS, với khối lượng 7,28 triệu đơn vị, và giá trị bán ròng đạt 116,05 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/10

50.463.950

69.592.520

-19.128.570

1.825.290

1.768.180

57.110

24/10

35.476.630

52.103.040

-16.626.410

962.940

1.421.450

-458.510

25/10

26.142.710

49.980.950

-23.838.240

694.380

1.251.090

-556.710

26/10

57.076.530

78.519.990

-21.443.460

1.622.250

1.721.150

-98.900

27/10

43.738.140

56.837.930

-13.099.790

1.143.750

1.488.600

-344.850

Tổng

212.897.960

307.034.430

-94.136.470

6.248.610

7.650.470

-1.401.860

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/10

939.420

2.215.430

-1.276.010

39.680

40.250

-570

24/10

1.231.040

2.183.660

-952.620

41.630

36.570

5.060

25/10

567.800

1.881.360

-1.313.560

11.190

36.370

-25.180

26/10

2.780.300

2.554.680

225.620

91.130

39.610

51.520

27/10

1.434.540

308.260

1.126.280

47.360

3.840

43.520

Tổng

6.953.100

9.143.390

-2.190.290

230.990

156.640

74.350

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/10

298.300

207.400

90.900

14.730

3.730

11.000

24/10

276.800

429.800

-153.000

8.620

10.130

-1.510

25/10

399.900

331.400

68.500

17.700

10.860

6.840

26/10

279.910

195.910

84.000

9.970

4.530

5.440

27/10

118.760

263.570

-144.810

5.900

9.850

-3.950

Tổng

1.373.670

1.428.080

-54.410

56.920

39.100

17.820

VNIndex 1,060.62 5.17 0.49%
HNX 218.04 3.06 1.4%
UPCOM 83.1 0.44 0.53%
[question] Trong tuần từ ngày 23-27/10, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng bao nhiêu đơn vị trên sàn HOSE?,Những cổ phiếu nào là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần?