Thị trường năng lượng Việt Nam: Tăng trưởng và chuyển đổi đáng chú ý

Thị trường năng lượng Việt Nam: Tăng trưởng và chuyển đổi đáng chú ý

Thị trường năng lượng Việt Nam đang trải qua sự tăng trưởng và chuyển đổi đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thị trường năng lượng Việt Nam: Tăng trưởng và chuyển đổi đáng chú ý

Thị trường năng lượng Việt Nam đang trải qua sự tăng trưởng và chuyển đổi đáng chú ý trong những năm gần đây. Việt Nam đã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào than đá từ 30% xuống còn 20% vào năm 2030 và tăng tỷ lệ sử dụng điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và điện gió. Đây là những nỗ lực để đảm bảo an ninh năng lượng và đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia của Việt Nam

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của báo chí quốc tế. S&P Global, một công ty tư vấn tài chính, nhấn mạnh mục tiêu của quy hoạch này là cung cấp năng lượng cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng trưởng bình quân 7% mỗi năm giai đoạn 2021-2030 và 6,5-7,5% mỗi năm giai đoạn 2031-2050. S&P Global đặc biệt quan tâm đến mục tiêu tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng sơ cấp, đạt từ 15-20% vào năm 2030.

Bà Yun Liu, chuyên gia Kinh tế phụ trách thị trường ASEAN của Ngân hàng HSBC, nhận định: "Việt Nam đang hướng tới tăng tỷ lệ sử dụng điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và điện gió để giảm tỷ lệ phụ thuộc vào than đá. Đây là một quá trình chuyển dịch năng lượng dài hạn để đạt được mục tiêu vào năm 2030".

Giáo sư David Dapice từ Chương trình Việt Nam và Myanmar tại Đại học Harvard cũng nhận định: "Việt Nam cần phát triển điện gió ngoài khơi nhiều hơn để đảm bảo nguồn cung điện ổn định và giá thành rẻ hơn. Mặc dù Việt Nam có nguồn khí tự nhiên hóa lỏng, nhưng nguồn này có hạn chế".

Cơ chế mua bán điện trực tiếp và mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng

Theo tờ The Star, Việt Nam đang xem xét cơ chế thỏa thuận mua bán điện trực tiếp giữa nhà phát triển điện tái tạo và các bên sử dụng nhiều điện. Cơ chế này được cho là sẽ khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng.

Thách thức và triển vọng

Thị trường năng lượng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việt Nam đã và đang đầu tư mạnh vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng và đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất phát điện vào năm 2030. Sự mở rộng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nguồn năng lượng tái tạo, nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, thị trường năng lượng Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức. Cần nâng cấp và mở rộng lưới điện cũ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đồng thời, cần thu hút đầu tư đủ để thực hiện các kế hoạch phát triển năng lượng đầy tham vọng của Việt Nam.

Thị trường năng lượng Việt Nam đang trải qua sự tăng trưởng và chuyển đổi đáng chú ý. Việt Nam đang đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào than đá và tăng sử dụng điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và điện gió. Các cơ chế mua bán điện trực tiếp và mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng cũng đang được xem xét. Thị trường năng lượng Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và đối mặt với nhiều thách thức.

[question] Mục tiêu năng lượng tái tạo của Việt Nam trong tổng năng lượng sơ cấp là bao nhiêu vào năm 2030?,Những thách thức nào đang đối diện với thị trường năng lượng ở Việt Nam?