Thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bảo hiểm đang trầm lắng

Trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm... ế
Năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bảo hiểm đang gặp khó khăn với giảm mạnh trong khối lượng phát hành mới và tăng cao trong việc mua lại trái phiếu trước hạn. Doanh thu phí bảo hiểm cũng giảm trong khi mức chi trả bồi thường tăng cao.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong năm 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Theo Bộ Tài chính, có tổng cộng 78 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng 235,9 nghìn tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, ngân hàng thương mại chiếm 54,5% và nhà đầu tư cá nhân chỉ mua 6,8%. Đáng chú ý, các doanh nghiệp cũng đã mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 230.000 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 2022.

Thị trường bảo hiểm

Tương tự, thị trường bảo hiểm cũng đang gặp nhiều khó khăn. Doanh thu phí bảo hiểm đã giảm 8% so với năm 2022. Nguyên nhân của tình trạng này là do kinh tế khó khăn và các vấn đề trong quá trình tư vấn bán hàng. Trong khi đó, số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đã tăng tới 31,3%.

Khó khăn trong kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng

Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Cao Anh Tuấn, đã đề cập đến khó khăn trong kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng tại hội nghị. "Kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng đã gây ra tranh chấp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm gần đây, dẫn đến sự suy giảm niềm tin và ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm của người dân", ông nói.

Chính sách hỗ trợ từ Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã đề xuất một số chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tổng số tiền hỗ trợ dự kiến gần 200.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 79.000 tỷ đồng được miễn và giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, còn khoảng 121.000 tỷ đồng được gia hạn. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tập trung vào việc quản lý và điều hành ngân sách một cách chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên. Sự ưu tiên được đặt vào việc tăng chi đầu tư phát triển, đặc biệt là trong việc xây dựng hệ thống đường cao tốc và giao thông kết nối liên vùng.

Triển vọng năm 2024

Theo Bộ trưởng Tài chính, ông Hồ Đức Phớc, năm 2024 dự báo nền kinh tế và doanh nghiệp vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Bộ Tài chính sẽ nỗ lực tham mưu chính sách tài khóa và phối hợp với chính sách tiền tệ. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào việc giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Thu ngân sách năm 2023

Năm 2023, dự kiến thu ngân sách đạt 1,69 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán ban đầu. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến tăng 4,6%, ngân sách địa phương dự kiến tăng 4,4%. Cơ cấu thu ngân sách cũng có sự thay đổi, với thu nội địa dự kiến tăng 5,7%, thu từ dầu thô dự kiến tăng 44,6%, và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt 92,1% so với dự toán ban đầu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Số lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành giảm bao nhiêu so với năm trước?,Tại sao doanh thu phí bảo hiểm giảm trong năm nay?