Thiệu Hóa và Hậu Hiền: Sự thay đổi trong đơn vị hành chính ở Thanh Hóa

Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nghị quyết 939/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Hậu Hiền và sắp xếp đơn vị hành chính ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được ký chứng thực bởi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thay đổi trong đơn vị hành chính ở tỉnh Thanh Hóa

Thị trấn Thiệu Hóa và xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ trải qua một sự thay đổi đáng chú ý trong đơn vị hành chính. Nghị quyết 939/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Hậu Hiền và sắp xếp đơn vị hành chính đã được ký chứng thực bởi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo nghị quyết này, xã Thiệu Phú sẽ được nhập vào thị trấn Thiệu Hóa, trong khi xã Minh Tâm sẽ trở thành thị trấn Hậu Hiền.

Thay đổi về diện tích và dân số

Theo nghị quyết, diện tích tự nhiên của thị trấn Thiệu Hóa sẽ tăng lên 17,21 km2 sau khi nhập xã Thiệu Phú. Quy mô dân số của thị trấn cũng sẽ tăng lên 28.352 người. Trong khi đó, thị trấn Hậu Hiền sẽ có diện tích tự nhiên là 10,41 km2 và quy mô dân số là 12.061 người.

Các đơn vị hành chính liên quan

Thị trấn Thiệu Hóa giáp với các xã Tân Châu, Thiệu Công, Thiệu Duy, Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Thiệu Phúc, Thiệu Trung, Thiệu Vận và huyện Đông Sơn. Thị trấn Hậu Hiền giáp với các xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Phúc, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Vũ và huyện Triệu Sơn.

Thay đổi trong đơn vị hành chính

Sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa sẽ có tổng cộng 24 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 22 xã và 2 thị trấn. Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ có tổng cộng 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 23 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 558, bao gồm 467 xã, 60 phường và 31 thị trấn.

Áp dụng chế độ và chính sách đặc thù

Nghị quyết cũng nêu rõ rằng việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa sẽ thuộc diện khuyến khích sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025. Việc này sẽ được áp dụng các chế độ và chính sách đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức hữu quan sẽ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, họ cũng phải sắp xếp và ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân địa phương và bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2024. Thay đổi trong đơn vị hành chính ở huyện Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền sẽ tạo ra những sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc địa phương và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Địa phương nào sẽ được thành lập thị trấn Hậu Hiền theo nghị quyết?,Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Hậu Hiền có hiệu lực từ khi nào?