Thiếu nguồn đất cát, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn II gặp khó khăn

12 dự án cao tốc bắc - nam giai đoạn ii đang gặp khó khăn do thiếu nguồn đất cát đắp nền đường. bộ gtvt đang tìm giải pháp để tháo gỡ tình hình.

dự án cao tốc bắc - nam giai đoạn ii

là một trong những dự án quan trọng của việt nam, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông vận tải và phát triển kinh tế trong khu vực. tuy nhiên, dự án này đang gặp khó khăn do thiếu nguồn đất cát đắp nền đường.

theo thông tin từ bộ giao thông vận tải (gtvt)

, hiện tại đã có 12 dự án thành phần cao tốc bắc - nam giai đoạn ii được tổ chức thi công toàn bộ 25 gói thầu xây lắp. tuy nhiên, giá trị hoàn thành của dự án chỉ đạt gần 8.200 tỷ đồng, chậm hơn 1% so với kế hoạch ban đầu. nguyên nhân chủ yếu được xác định là do thiếu nguồn đất cát để đắp nền đường.

trong bối cảnh nguồn vật liệu khó khăn

, bộ gtvt đã đưa ra chỉ đạo cho các đơn vị thi công tập trung triển khai các hạng mục có giá trị cao và không phụ thuộc vào nguồn đất đắp. các công việc như xây dựng cầu, hầm, cống và thi công cuốn chiếu được ưu tiên và được tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị mặt bằng. điều này nhằm đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

tuy nhiên, để tháo gỡ tình hình

, bộ gtvt đã đề nghị cấp có thẩm quyền báo cáo quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội để xem xét ban hành nghị quyết hoặc nghiên cứu điều chỉnh luật khoáng sản và luật đất đai. đề xuất này nhằm cho phép giao mỏ trực tiếp để khai thác phục vụ riêng cho dự án, từ đó đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép khai thác và thu hồi đất đối với các mỏ vật liệu nằm trong hồ sơ khảo sát phục vụ thi công công trình trọng điểm quốc gia.

việc thực hiện đề xuất này sẽ giúp giải quyết vấn đề thiếu nguồn đất cát và đảm bảo tiến độ thi công của dự án cao tốc bắc - nam giai đoạn ii. ngoài ra, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo việc khai thác mỏ vật liệu được thực hiện một cách bền vững và có hiệu quả.

dự án cao tốc bắc - nam giai đoạn ii đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giao thông và phát triển kinh tế của việt nam. để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án, việc tháo gỡ khó khăn về nguồn đất cát là vô cùng cần thiết.

[question] Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn II đang gặp vấn đề gì?,Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung vào những hạng mục nào để đảm bảo tiến độ dự án?