[THÔNG BÁO] Cập nhật lệnh bán VESAF ngày 21/02

Kính gửi Quý khách hàng,

Do việc cập nhật giá VESAF sai ngày 21/02 nên lệnh bán chứng chỉ quỹ của bạn không thực hiện được.

Bạn vui lòng HỦY LỆNHĐẶT LẠI. Nếu không có thao tác đặt lại, lệnh của bạn sẽ tự động xòa khỏi hệ thống.

Infina vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.

Trân trọng.