[THÔNG BÁO] Cập nhật ngày tính lợi nhuận khi gửi tích lũy vào cuối tuần và dịp lễ

Infina xin cập nhật đến các nhà đầu tư cách tính ngày bắt đầu lợi nhuận khi gửi tích lũy có kỳ hạn vào cuối tuần và các dịp lễ như sau:

1. Sản phẩm áp dụng

Tích lũy có kỳ hạn.

2. Bảng tính ngày bắt đầu kỳ hạn

[wpdatatable id=45]

Ví dụ: Bạn chọn gửi tích lũy với kỳ hạn 4 tháng có lợi nhuận 8.0%/năm vào các ngày cận dịp lễ 02/09/2023 sẽ được tính ngày bắt đầu kỳ hạn như sau:

[wpdatatable id=46]

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ CSKH của Infina thông qua:

:telephone_receiver: Hotline: 08 9990 9928

:point_right: Hỗ trợ trực tuyến: http://m.me/infinavietnam