THÔNG BÁO: Lần đầu tiên ETF xuất hiện trên chứng chỉ quỹ Infina

Kể từ 9:30AM ngày 20/1/2022, Infina công bố mở rộng danh mục đầu tư chứng chỉ quỹ với 3 quỹ của nhà SSI và 2 quỹ ETF của nhà Dragon Capital.

Cụ thể công ty chứng khoán SSIAM bao gồm 3 loại chứng chỉ quỹ:

  • VLGF - Quỹ cân bằng
  • SSI-SCA - Quỹ tăng trưởng
  • SSIBF - Quỹ an toàn
Và 2 loại chứng chỉ quỹ ETF của nhà Dragon Capital bao gồm:
  • DCVFMVN Diamond
  • DCVFMVN30
Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ CSKH của Infina thông qua:

:telephone_receiver: Hotline: 08 9990 9928

:point_right: Hỗ trợ trực tuyến: http://m.me/infinavietnam

Xem thêm: Đầu tư chứng chỉ quỹ SSI: Tăng trưởng dài hạn vượt bậc khó tin