[Thông báo] Thay đổi hạn mức gửi tiền và số dư tích lũy

Infina xin thông báo về một số thay đổi trong sản phẩm Tích lũy, cụ thể như sau:

Từ 22/11/2021, số dư tối đa của sản phẩm tích lũy cho mỗi KH là 500.000.000VNĐ (Năm trăm triệu đồng).

  • Các khách hàng đã có hơn 500.000.000 VNĐ trong số dư tích lũy sẽ không nạp được thêm. Tuy nhiên, Infina vẫn sẽ tiếp tục tính lợi nhuận cho khoản tích lũy hiện tại.
  • Đối với các khách hàng còn lại, số tiền KH có thể nạp thêm là: 500.000.000 VNĐ - (số tiền gốc đã nạp + lãi đã cộng vào gốc).
Hạn mức trên áp dụng cho sản phẩm Tích lũy trên các nền tảng của Infina bao gồm Infina app & Tiện ích Infina trên Tiki app.

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ CSKH của Infina thông qua:

:telephone_receiver: Hotline: 08 9990 9928

:point_right: Hỗ trợ trực tuyến: http://m.me/infinavietnam