[Thông báo] Viet Capital chi trả lợi tức cho nhà đầu tư VCAMBF năm 2021

Infina xin thông báo về việc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital) thông báo về kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2021 của Quỹ VCAMBF. Nội dung chi tiết như sau:
  • Tỷ lệ tạm ứng: 5% vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá - theo hình thức bằng tiền;
  • Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/08/2021, bao gồm cả doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2020 và 08 tháng đầu năm 2021;
  • Ngày chi trả lợi tức dự kiến 25/10/2021.
Quý nhà đầu tư vào quỹ VCAMBF trên Infina thì sẽ được nhận lợi tức tương ứng theo đúng lịch 25/10. Hình thức chi trả sẽ được Infina thông báo tới Quý nhà đầu tư muộn nhất vào ngày 12/10.
Ví dụ: Nếu Quý nhà đầu tư đang nắm giữ 100 chứng chỉ quỹ VCAMBF, với mệnh giá là 10,000 VNĐ, thì phần lợi tức sẽ nhận là 100 (số CCQ) x 10,000 (mệnh giá) x 5% (lợi tức) = 50,000 VNĐ. Phần lợi tức này chưa bao gồm thuế.

Lưu ý quan trọng trong phiên ngày 8/10:

Giá VCAMBF phiên ngày 8/10 sẽ được điều chỉnh giảm 500 VNĐ do việc chi trả lợi tức này.

Infina xin chúc mừng các NĐT đang nắm giữ VCAMBF!

Xem thêm thông báo chính thức về việc chi trả lợi tức của Quỹ Bản Việt tại đây để biết thêm chi tiết