Thống kê ''VN-INDEX'' - các giai đoạn thì trường đà giảm!

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Tính từ khi ra mắt đến nay , VNINDEX đã và đang trải qua 6 giai đoạn thị trường đà giảm

✏️ĐỢT 1

Từ: 8/10/2007 – Đến : 23/02/2009.

Thời gian kéo dài 16,8 tháng

Mức giảm so với đỉnh : -77,75%

✏️ĐỢT 2

Từ :19/10/2009 - Đến: 02/01/2012

Thời gian kéo dài: 26,8 tháng

Mức giảm so với đỉnh: -45,31%

✏️ĐỢT 3

Từ : 20/07/2015 - Đến: 18/01/2016

Thời gian kéo dài : 6,1 tháng

Mức giảm so với đỉnh : -17,27%

✏️ĐỢT 4

Từ: 02/04/2018 – Đến: 31/12/2018

Thời gian kéo dài: 9,1 tháng

Mức giảm so với đỉnh: -26,59%

✏️ĐỢT 5

Từ: 20/01/2020 - Đến: 30/03/2020

Thời gian kéo dài : 2,3 tháng

Mức giảm so với đỉnh: -33,18%

✏️ĐỢT 6

Từ 4/4/2022 – Đến nay

Thời gian kéo dài : >7 tháng

Mức giảm so với đỉnh: -37,87%

Tác giả: Nguyễn Nhật