Thông tư mới về quản lý slot bay tại cảng hàng không và sân bay

Quy định mới về điều phối slot bay
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành thông tư 52/2023 sửa đổi, bổ sung quy định về điều phối slot bay tại cảng hàng không và sân bay. Điều này sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng trong việc quản lý và khai thác slot bay.

Quy định mới về điều phối slot bay tại cảng hàng không và sân bay đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành thông qua thông tư số 52/2023.

Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2022, nhằm quy định vấn đề quản lý và khai thác cảng hàng không và sân bay.

Hội đồng slot

Hội đồng slot được thành lập bởi Cục Hàng không Việt Nam để tham vấn ý kiến về các nội dung liên quan đến điều phối slot bay. Nhiệm vụ của Hội đồng slot là tìm ra các giải pháp nhằm tăng năng lực khai thác tại các cảng hàng không và sân bay Việt Nam, cũng như xác định danh sách cảng hàng không được điều phối toàn phần.

Quy định về tham số điều phối slot

Theo quy định mới, các tham số điều phối slot tại cảng hàng không sẽ được xác định theo nguyên tắc riêng. Số liệu liên quan đến nhà ga và sân đỗ tàu bay không được vượt quá chỉ số giới hạn năng lực khai thác. Tham số điều phối slot liên quan đến đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay cũng không được vượt quá 80% chỉ số giới hạn quy định với các cảng hàng không được điều phối toàn phần.

Các cảng hàng không không được điều phối toàn phần cũng phải tuân thủ chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay quy định. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam có thẩm quyền xem xét và quyết định điều chỉnh tăng tham số điều phối slot đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay tại các cảng hàng không không được điều phối toàn phần, nhưng không vượt quá chỉ số giới hạn năng lực được quy định trong các giai đoạn như tết Nguyên đán, cao điểm hè, giai đoạn nghỉ lễ và các sự kiện văn hóa, kinh tế, chính trị khác theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Quy định về slot lịch sử

Thông tư mới cũng quy định về slot lịch sử của mùa lịch bay. Theo đó, slot lịch sử là chuỗi slot được sử dụng ít nhất 80% đối với chuỗi slot quốc tế và ít nhất 70% đối với chuỗi slot nội địa.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ thông báo cho hãng hàng không về khả năng các slot quy định là slot lịch sử trước thời điểm phân bổ chuỗi slot đầu mùa lịch bay. Đồng thời, hãng hàng không cũng phải gửi tài liệu chứng minh chuyến bay bị ảnh hưởng đến đơn vị khai thác cảng hàng không và sân bay trước thời điểm thông báo slot lịch sử.

Quy định mới về điều phối slot bay tại cảng hàng không và sân bay sẽ tạo ra sự thay đổi quan trọng trong việc quản lý và khai thác slot bay. Điều này nhằm đảm bảo sự hiệu quả và an toàn trong hoạt động bay, đồng thời tăng cường năng lực khai thác tại các cảng hàng không và sân bay Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai chịu trách nhiệm xem xét thông báo cho hãng hàng không về khả năng các slot quy định là slot lịch sử?,Các sự kiện nào được xem là giai đoạn cao điểm theo quy định?