Thu hút đầu tư vào nông nghiệp: Tiềm năng và thách thức

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn chưa đạt mức mong đợi

Trong những năm gần đây, có một số chuyển biến tích cực về đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với tiềm năng phát triển của ngành nông nghiệp, số lượng doanh nghiệp tham gia vẫn còn khiêm tốn. Hiện chỉ có khoảng 1,3% doanh nghiệp hoạt động tham gia vào lĩnh vực này. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao các doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với kinh tế nông nghiệp?

Thực tế đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam có tổng cộng 12.094 doanh nghiệp nông nghiệp trong tổng số 895.876 doanh nghiệp hoạt động trên toàn quốc. Tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 1,35% tổng số doanh nghiệp. Trong đó, đa số các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chiếm đến 90%. Các doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô vừa chỉ chiếm 4,0% và doanh nghiệp có quy mô lớn chiếm chưa đầy 6%.

Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình đầu tư

Nhiều doanh nghiệp cho biết rằng, mặc dù đã có các chính sách khuyến khích và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhưng quá trình tham gia vẫn còn nhiều bất cập và rườm rà. Đầu tiên, để đầu tư vào chăn nuôi hoặc trồng trọt, các doanh nghiệp phải tìm kiếm mặt bằng phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về cây trồng, vật nuôi. Sau đó, họ phải thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi quyền sử dụng đất, đền bù hoa màu và công trình trên đất. Quá trình này mất nhiều thời gian và công sức.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Giám đốc Công ty TNHH San Hà, cho biết rằng một trong những vấn đề chính mà các doanh nghiệp quan tâm là việc xin phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp. Điều này khá khó khăn vì vẫn có quan niệm rằng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ biến đất ruộng thành đất ở. Để áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi hoặc trồng trọt, các doanh nghiệp buộc phải xây dựng nhà lưới, nhà kính và chuồng trại hiện đại. Tuy nhiên, việc xây dựng trên đất nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn với nhiều nhà đầu tư.

Cần chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn

Theo các chuyên gia, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nhưng tỷ trọng đầu tư này vẫn còn nhỏ và chưa tương xứng với tiềm năng của ngành. Đầu tư vào nông nghiệp vẫn thiếu yếu tố bền vững và chủ yếu tập trung vào việc tăng diện tích và sử dụng các yếu tố truyền thống như lao động, vốn, vật tư và nguồn lực tự nhiên. Điều này chỉ tạo ra khối lượng lớn nhưng giá trị chưa cao và chưa tận dụng hiệu quả đất và tài nguyên.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự hạn chế trong đầu tư vào nông nghiệp là chưa có chính sách đủ mạnh để tạo sức hút và thúc đẩy doanh nghiệp hướng vào lĩnh vực này. Chính sách phát triển doanh nghiệp nông nghiệp hiện tại tập trung chủ yếu vào hỗ trợ và ưu đãi, như hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, giao đất và cho thuê đất, ưu đãi tín dụng, hỗ trợ vốn và giống cây trồng, hỗ trợ chế biến sản phẩm và khuyến khích đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, tính đồng bộ và mức độ hỗ trợ của chính sách này vẫn còn chưa tốt.

Đề xuất giải pháp

Theo các chuyên gia, cần tăng cường các chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp. Đồng thời, cần tạo điều kiện tốt hơn để tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại và các quỹ hỗ trợ đầu tư. Ngoài ra, cần có các chính sách hỗ trợ về tạo quỹ đất và quy hoạch các vùng đất sản xuất nông nghiệp, vùng nguyên liệu minh bạch và ổn định. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội phát triển và mở rộng sản xuất, đồng thời đảm bảo lợi ích của nhà nước, người nông dân và doanh nghiệp.

Để phát triển số lượng và chất lượng doanh nghiệp nông nghiệp, cần tổ chức thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp. Điều này bao gồm việc tăng cường chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nông nghiệp và đẩy mạnh hợp tác giữa các do

[question] Tại sao việc đầu tư vào ngành nông nghiệp ở Việt Nam còn khiêm tốn?,Các chính sách nào cần được áp dụng để thu hút đầu tư vào nông nghiệp?