Thu hút hơn 13,1 triệu USD đầu tư cho 487 dự án mới

Thu hút mới 487 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 13,1 triệu USD
Hơn 13,1 triệu USD đã được đầu tư vào 487 dự án mới tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thu hút đầu tư tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng đã đạt được kết quả tích cực trong năm 2023.

Tổng cộng có 487 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 390 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 97 dự án đầu tư trong nước (DDI). Đây là một tăng trưởng ấn tượng với tỷ lệ tăng 67,35% so với năm 2022.

Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh trong năm 2023 đạt 13,172,5 triệu USD, tăng 74,6% so với cùng kỳ, và 99,133 tỷ đồng, tăng 107,1% so với năm 2022. Điều này cho thấy sự hấp dẫn và tiềm năng phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng trong việc thu hút đầu tư.

Các tỉnh thành trong vùng Đồng bằng sông Hồng đã thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt và sáng tạo để thu hút đầu tư.

Các đơn vị thành viên trong khối thi đua đã tăng cường phối hợp với sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư. Đặc biệt, đã có nhiều biện pháp xúc tiến tại chỗ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư tại các Khu công nghiệp.

Trong số các tỉnh thành, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên đã đạt được kết quả nổi bật trong việc thu hút đầu tư.

Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các khu vực này và tiềm năng kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã chủ động theo dõi và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn và ổn định sản xuất kinh doanh. Điều này đã giúp các dự án đầu tư tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng được triển khai nhanh chóng và đạt được tiến độ và mục tiêu đăng ký. Đồng thời, việc sử dụng đất hiệu quả và tăng tỷ lệ lấp đầy cũng đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hiện nay, vùng Đồng bằng sông Hồng có tổng cộng 11 Khu Kinh tế và 179 Khu công nghiệp, Khu chế xuất đã được phê duyệt quy hoạch.

Trong đó, đã có 99 Khu công nghiệp và Khu chế xuất đi vào hoạt động, với tổng diện tích 23.739,8 ha, tăng 10,8% so với năm 2022. Ngoài ra, còn có 46 Khu đang xây dựng hạ tầng, với tổng diện tích 12.932 ha, tăng 48,4% so với năm 2022.

Các đơn vị trong vùng Đồng bằng sông Hồng đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024. Đồng thời, cũng đang xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư phù hợp từng ngành, lĩnh vực để thu hút vốn FDI chất lượng. Các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là về thủ tục hành chính và đất đai, cũng được đưa ra để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Năm 2023 đã thu hút bao nhiêu dự án với tổng vốn đầu tư là bao nhiêu?,Đơn vị nào đạt kết quả nổi bật trong việc thu hút đầu tư?