"Thu hút vốn FDI tăng 14,8% trong 11 tháng: Cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam"

Theo báo cáo mới nhất, Việt Nam đã thu hút được gần 28,85 tỷ USD vốn FDI trong 11 tháng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Các biện pháp hỗ trợ và cải thiện môi trường đầu tư đã giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Thu hút vốn FDI tăng 14,8% trong 11 tháng: Cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam

Với sự hỗ trợ và cải thiện môi trường đầu tư, Việt Nam đã thu hút được gần 28,85 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng năm nay, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Đây là con số ấn tượng cho thấy tiềm năng và cơ hội phát triển kinh tế của đất nước.

Vốn thực hiện của các dự án FDI trong 11 tháng đạt 20,25 tỷ USD, mức cao nhất trong giai đoạn từ 2018 đến 2023.

Điều này cho thấy sự tăng trưởng và sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, sự đồng hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đã giúp doanh nghiệp ổn định và cải thiện sản xuất kinh doanh. "Vốn đầu tư thực hiện các dự án FDI tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Sự đồng hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động tiếp cận, nắm bắt, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp đã giúp doanh nghiệp ổn định và cải thiện sản xuất kinh doanh", Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Trong 11 tháng, có 2.865 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 58,1% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt hơn 16,41 tỷ USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ.

Có 1.152 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 15,9% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 6,47 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ.

Có 3.166 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 4% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp đạt gần 5,97 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18/21 ngành kinh tế quốc dân.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 20,97 tỷ USD, chiếm gần 72,71% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 40,2% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 2,87 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 31,4% so với cùng kỳ.

Về địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 11 tháng năm 2023.

Quảng Ninh vẫn dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tp. Hồ Chí Minh xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,08 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư cả nước, giảm 12,9% so với cùng kỳ.

Tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, với tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt là 2,8 tỷ USD, 2,7 tỷ USD và 2,6 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, số dự án đầu tư mới tăng 58,1% so với cùng kỳ, tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI gồm cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong xúc tiến đầu tư như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương. Riêng 4 địa phương này đã chiếm tới 67,4% số dự án mới của cả nước trong 11 tháng.

Về đối tác đầu tư, trong 11 tháng năm 2023, đã có 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5,15 tỷ USD, chiếm hơn 17,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 10,9% so với cùng kỳ 2022.

Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ 2 với hơn 4,33 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ.

Hàn Qu

Nguồn: Báo CafeF

[question] Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đã giảm bao nhiêu so với cùng kỳ?,Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng vốn đầu tư FDI là bao nhiêu?