Thu ngân sách vượt ước đạt hơn 76%: Đánh giá và triển vọng

Thu ngân sách nhà nước vượt ước đạt hơn 76% trong 9 tháng đầu năm 2023, nhờ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế. Tuy nhiên, thách thức vẫn đang chờ đón ngành thuế trong quý cuối cùng của năm.

Thu ngân sách của ngành thuế đã vượt ước đạt hơn 76% trong 9 tháng đầu năm 2023

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế trong khoảng thời gian này đạt 1.048.389 tỷ đồng, tương đương 94,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản thu và sắc thuế đã đạt mức khá so với dự toán, với 13/20 khoản thu vượt ước đạt trên 76%

Trong số đó, có một số khoản thu lớn như khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 80%, thuế thu nhập cá nhân đạt 78,4%, phí - lệ phí đạt 82,4%, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước đạt 99,1%, thu cổ tức, lợi nhuận được chia đạt 79,2%...

Ngoài ra, có 14/20 khoản thu, sắc thuế đã có mức tăng trưởng so với cùng kỳ

Ví dụ, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 5,4%, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước tăng 6,8%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 1,5%, phí - lệ phí ước tăng 7,7%...

Tuy nhiên, không phải tất cả các địa phương đều đạt cao hơn 76% dự toán

Chỉ có 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán thu cao hơn 76%, trong khi 38/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn và thúc đẩy tốc độ hồi phục kinh tế, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 148.292 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 102.939 tỷ đồng, và số tiền thuế và tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 45.353 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quý cuối cùng của năm, ngành thuế sẽ đối mặt với nhiều khó khăn

Do đó, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt được dự toán thu ngân sách. Các biện pháp này có thể bao gồm tăng cường kiểm tra, giám sát việc nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, và thúc đẩy việc nộp thuế đúng hạn.

Trên cơ sở thành tích thu ngân sách tích cực trong 9 tháng đầu năm, ngành thuế hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, sự cải thiện trong việc thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng.

[question] Có bao nhiêu khoản thu đạt khá so với dự toán?,Bao nhiêu địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 76%?