Thu nhập người lao động năm 2023 tăng mạnh, hơn 51 triệu người có việc làm

Thu nhập người lao động năm 2023 tăng gần nửa triệu đồng
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động năm 2023 tăng lên 7,1 triệu đồng/tháng. Đồng thời, hơn 51 triệu người đã có việc làm trong năm vừa qua.

Thu nhập bình quân của người lao động tại Việt Nam đã có sự tăng mạnh trong năm 2023

theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê. Theo báo cáo, thu nhập bình quân của lao động trong quý IV/2023 đã đạt mức 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 180.000 đồng so với quý III/2023 và tăng 444.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8,3 triệu đồng/tháng, trong khi lao động nữ là 6,1 triệu đồng/tháng. Đối với khu vực thành thị, thu nhập bình quân là 8,9 triệu đồng/tháng, trong khi khu vực nông thôn là 6,3 triệu đồng/tháng.

Tính chung trong năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động đã đạt mức 7,1 triệu đồng/tháng

tăng 6,9% so với năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8,1 triệu đồng/tháng, trong khi lao động nữ là 6,0 triệu đồng/tháng. Khu vực thành thị có thu nhập bình quân cao hơn với mức 8,7 triệu đồng/tháng, trong khi khu vực nông thôn là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2023 ước đạt 4,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,9% so với năm 2022. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập không thay đổi và tăng lên so với năm trước là 94,1%, trong khi tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 5,9%.

Một điều đáng chú ý là tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống người dân trong năm 2023

Theo khảo sát, có 30,4% hộ gia đình đánh giá đang phải chịu ảnh hưởng do giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng cao, trong khi 4,6% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh.

Tuy nhiên, tin vui là hơn 51 triệu người đã có việc làm trong năm 2023. Theo Tổng cục Thống kê, số lao động có việc làm trong quý IV/2023 ước tính là 51,5 triệu người, tăng 130.400 người so với quý III và tăng 414.600 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong năm 2023, số lao động có việc làm là 51,3 triệu người, tăng 683.000 người so với năm trước.

Phân theo khu vực kinh tế, lao động có việc làm trong năm 2023 chủ yếu tập trung vào khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

với 13,8 triệu người, khu vực công nghiệp và xây dựng với 17,2 triệu người, và khu vực dịch vụ với 20,3 triệu người.

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cũng nhấn mạnh rằng thị trường lao động vẫn chưa cải thiện về chất lượng. Số lao động làm các công việc bấp bênh và thiếu tính ổn định vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Trong quý IV/2023, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1,062 triệu người, tương đương tỷ lệ 2,26%. Tuy nhiên, nhờ các giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của vùng Đông Nam Bộ đã giảm xuống 2,67%, trong đó TP Hồ Chí Minh giảm 0,78 điểm phần trăm so với quý trước.

Ngoài ra, số lao động nghỉ giãn việc trong quý IV/2023 cũng đã giảm đáng kể. Tổng cộng có khoảng 77.800 người nghỉ giãn việc, giảm 187.300 người so với quý trước và giảm 218.200 người so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong số lao động nghỉ giãn việc, đặc biệt là trong ngành da giày và dệt may.

Trong tổng số, hơn 1 triệu người đã mất việc làm trong quý IV/2023, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và TP Hồ Chí Minh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thu nhập bình quân của lao động tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Có bao nhiêu lao động có việc làm quý IV/2023?