Thu phí đường bộ: Thay đổi mới từ 1/2/2024

Từ ngày 1/2/2024, Nghị định 90/2023/NĐ-CP sẽ áp dụng mức thu phí, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Thu phí đường bộ: Thay đổi mới từ 1/2/2024

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP để quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2024.

Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ

Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký và kiểm định để lưu hành, bao gồm xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự. Tuy nhiên, có một số trường hợp xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ.

Mức thu phí sử dụng đường bộ

Theo Nghị định, đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an), mức thu phí sử dụng đường bộ sẽ được tính từ thời điểm phương tiện được cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Đối với xe ô tô cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu từ tổ chức sang cá nhân (và ngược lại), mức thu phí sẽ được tính từ thời điểm chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký mới của xe ô tô.

Phí sử dụng đường bộ

Phí sử dụng đường bộ được tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định của xe ô tô. Đơn vị đăng kiểm sẽ cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định từ 01 năm trở xuống, chủ phương tiện sẽ nộp phí sử dụng đường bộ cho cả chu kỳ kiểm định và được cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí. Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định trên 01 năm (18 tháng, 24 tháng và 36 tháng), chủ phương tiện có thể nộp phí theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ kiểm định.

Nếu chủ phương tiện đến kiểm định sớm hơn hoặc chậm hơn thời gian theo chu kỳ kiểm định quy định, đơn vị đăng kiểm sẽ kiểm tra xe và tính tiền phí sử dụng đường bộ từ thời điểm cuối của khoảng thời gian đã nộp phí sử dụng đường bộ lần trước cho đến hết chu kỳ kiểm định của kỳ tiếp theo. Trường hợp thời gian tính phí không tròn tháng, số phí phải nộp sẽ tính bằng số ngày lẻ chia 30 ngày nhân với mức phí của 01 tháng.

Nếu chủ phương tiện chưa nộp phí sử dụng đường bộ của các chu kỳ kiểm định trước theo thời hạn quy định, ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện còn phải nộp số phí chưa nộp của chu kỳ trước. Đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí phải nộp của chu kỳ trước, số phí phải nộp bằng mức thu phí của 01 tháng nhân với thời gian nộp chậm.

Nếu chủ phương tiện muốn nộp phí sử dụng đường bộ cho thời gian dài hơn chu kỳ kiểm định, đơn vị đăng kiểm sẽ thu phí và cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

Phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô đặc biệt

Đối với xe ô tô bị tịch thu, bị thu hồi bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; xe ô tô của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an thanh lý; xe ô tô thế chấp bị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu hồi mà trong thời gian bị tịch thu, thu hồi, chờ thanh lý không kiểm định để lưu hành sau đó được bán phát mại, thanh lý, chủ mới của phương tiện chỉ phải nộp phí sử dụng đường bộ từ thời điểm mang xe đi kiểm định để lưu hành.

Khi kiểm định lưu hành, chủ phương tiện phải xuất trình cho cơ quan đăng kiểm các giấy tờ liên quan như quyết định tịch thu hoặc thu hồi của cấp có thẩm quyền, quyết định thu hồi tài sản thế chấp, quyết định cho phép thanh lý tài sản đối với các tài sản thuộc sở hữu của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng quốc phòng, công an, biên bản hoặc hợp đồng thực hiện hoàn tất thủ tục mua tài sản được bán thanh lý, bán đấu giá.

Nộp phí sử dụng đường bộ theo năm dương lịch

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nộp phí sử dụng đường bộ theo năm dương lịch phải gửi thông báo bằng

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nghị định số 90/2023/NĐ-CP về phí sử dụng đường bộ sẽ có hiệu lực từ khi nào?,Mức thu phí sử dụng đường bộ được tính như thế nào?